Tipografia

Objectius

La Tipografia és l'art i la tècnica de compondre amb caràcters tipogràfics damunt d’un suport (paper o pantalla). És una eina fonamental en la comunicació gràfica. L'assignatura proporciona els coneixements necessaris per a un ús correcte de la tipografia en la composició de text aplicat a qualsevol projecte de disseny.

Objectius formatius

  1. Utilitzar la tipografia de manera adequada en els projectes de disseny.
  2. Conèixer i reconèixer les formes de les lletres.
  3. Saber utilitzar correctament la tipografia en la composició del text.
  4. Resoldre amb recursos tipogràfics les necessitats funcionals i expressives dels projectes de disseny.
  5. Entendre la tipografia dins de l’àmbit del disseny on s’aplica.
  6. Aprofundir en les capacitats crítiques de l’anàlisi tipogràfic i la comprensió de les relacions entre la tipografia i el context sociocultural en el qual aquesta sorgeix i s’aplica.

Recomanacions

No existeixen prerequisits ni coneixements previs específics per matricular-se en aquesta assignatura. De totes maneres, es recomana haver aprovat les assignatures del primer curs, en particular, les assignatures d’Introducció al Projecte de Disseny, Introducció a la Història del Disseny i de l’Art i Recursos informàtics per al Disseny. Es desenvoluparan treballs amb eines d’informàtica (programes d’edició de textos: Abobe InDesign i dibuix vectorial: Adobe Illustrator, bàsicament) i, per tant, és necessari tenir coneixements mínims del funcionament d’aquests programes.

Idioma

Aquesta assignatura s’imparteix en: català

Les tutories es podran realitzar en: català, castellà i anglès

Informació

Codi
200649
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català