Tipografia

La tipografia és una eina indispensable en la comunicació visual. És propi d’un dissenyador fer-ne un bon ús, amb criteris clars. El llenguatge escrit és un aspecte fonamental de la comunicación i la tipografia és la seva representació visual. A l’assignatura es treballen tant els valor funcionals com els valors expressius de la tipografia per tal de saber comunicar i transmetre qualsevol missatge de manera efectiva.

- Consulta la guia docent

Informació

Codi
200649
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
1
Idioma
Català