Recursos audiovisuals per al disseny

L'assignatura proposa una sensibilització i experimentació de l'entorn audiovisual amb recursos narratius i tècniques per a motion graphics, edició de vídeo i so. 
Les sessions comprenen dos blocs complementaris que proporcionen una visió global teòrica-pràctica aplicada al projecte audiovisual. Discursos del moviment 40% i Laboratori audiovisual 60% 

A les sessions de Discursos del moviment es potencia una visió ampliada del discurs com a eina de treball. S’analitzen l’estructura i els elements de la imatge en moviment a través de la pantalla, considerant tots els elements de fase d’animació per desenvolupar un discurs a través dels recursos gràfics i la narració seqüencial. 

Al Laboratori audiovisual s'utilitzaran les possibilitats narratives i estètiques de les eines d'animació i edició digital de vídeo i àudio com a suport del procés creatiu, projectual i de disseny. Durant el curs, l'estudiant s'incentiva a investigar i crear la seva pròpia estratègia d'aprenentatge per a un aprofitament complet del llenguatge de l'animació i el so. 
 

- Descarrega la guia docent 

Informació

Codi
200653
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
2
Idioma
Català
Espanyol