Projectes 4 - Gràfic

Objectius

La interacció de l'ésser humà amb els diferents suports tecnològics creix sense parar, i amb ella la cerca de sistemes d'interacció que permetin obtenir experiències eficients i positives. L'èxit o no dels sistemes d'interacció implica entendre correctament com els usuaris i la tecnologia es comuniquen entre si.

Per a això és necessari entendre les jerarquies i funció de totes les disciplines relacionades amb el Disseny de la Interacció, com l'Experiència d'Usuari (UX), Usabilitat, Accessibilitat i disseny de la Interfície d'Usuari (UI).

Els dissenyadors d'interacció busquen crear relacions comprensibles i coherents entre usuaris i productes o serveis: ordinadors, dispositius mòbils, wearables… etc.

Objectius formatius

  1. Submergir-se en els conceptes principals que prenen part en el disseny de la Interacció (IxD): Usabilitat, accessibilitat, UX+UI
  2. Planejar i desenvolupar un projecte interactiu tenint en compte totes les variables i metodologies UX/UI
  3. Formalitzar el projecte mitjançant eines de prototipat on es puguin posar a prova la interacció i usabilitat d'aquest sistemes.

Informació

Codi
106038
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
2
Llengües
Català
Espanyol