Maquetes i prototips - Espais

Objectius

L'assignatura està dividida en dos àmbits de coneixement. Una part teòrica que defineix els conceptes bàsics sobre els materials i les tecnologies que es poden utilitzar i, una part pràctica on es desenvolupen les tècniques de producció de maquetes dins del context del disseny. Aquestes dues àrees, es complementen amb l'eina del dibuixar, a l'hora de desenvolupar, representar i presentar un projecte de disseny.

Durant el curs és treballaran dues tipologies de maquetes, que ens ajudaran a desenvolupar el projecte i a presentar-lo respectivament:

  • Les maquetes de treball que es realitzen amb materials efímers i són de ràpida execució. S'utilitzen com a eina de treball dins del procés de disseny d'un projecte i permeten: expressar conceptes, treballar amb els espais, les proporcions o les formes d'una manera eficaç.
  • Les maquetes de presentació que es realitzen amb materials d'una certa qualitat i són d'una execució lenta. Representen de forma descriptiva un projecte que es dóna per finalitzada la fase del disseny i per tant es troba en la fase de projecte executiu. S'acostuma a utilitzar com una eina de presentació i comunicació dels projectes, complementària als renders i planells.

Objectius formatius

  • Interpretar plànols de projectes aliens i posterior producció dels plànols d'execució, per poder definir un llistat d'amidaments de materials per portar a terme la maqueta.
  • Representar conceptes de projectes de disseny d'espai mitjançant eines manuals, principalment per generar volums en 3d, sense menystenir l'eina del dibuix.
  • Adquirir habilitat en diverses tècniques i eines per poder executar maquetes amb diferents estils estètics.
  • Aplicar una direcció artística en els projectes, combinant tècniques manuals amb processos digitals, tal com la fotografia o la postproducció, per poder representar idees.
  • Aprendre els processos i temps de producció per realitzar un projecte.

Informació

Codi
200652
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
1
Professorat
Llengües
Àrea
Tecnologia