Maquetes i prototips - Espais

L'assignatura està dividida en dos àmbits de coneixement. Una part teòrica que defineix els conceptes bàsics sobre els materials i les tecnologies que es poden utilitzar, i una part pràctica on es desenvolupen les tècniques de producció i postproducció de maquetes dins del context del disseny. Aquestes dues àrees es complementen amb l'eina de dibuixar i fotografiar, tan durant la fase del procés creatiu, com la de presentació final.

Durant el curs és treballaran dues tipologies de maquetes, que ens ajudaran a desenvolupar el projecte i a presentar-lo respectivament:

• Les maquetes de treball, que es realitzen amb materials de ràpida manipulació i de més facilitat d'execució. S'utilitzen com a eina de pensament dins del procés de disseny d'un projecte i permeten: expressar conceptes, treballar amb els espais, les proporcions i les formes d'una manera eficaç, permetent ser crítics.

• Les maquetes de presentació, que es realitzen amb materials i tècniques de més complexitat i són d'una execució més lenta. Representen de forma descriptiva un projecte que es dona per finalitzat a la fase de disseny i, per tant, es troba a la fase del projecte executiu. S'acostuma a fer servir com una eina de presentació i comunicació dels projectes, complementària als renders i els plafons.

- Descarrega la guia docent de l'assignatura

Informació

Codi
200652
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
1
Idioma
Català
Espanyol
Anglès