Maquetes i prototips - Espais

Objectius

L'assignatura està dividida en dos àmbits de coneixement. Una part teòrica que defineix els conceptes bàsics sobre els materials i les tecnologies que es poden utilitzar, i una part pràctica on es desenvolupen les tècniques de producció i postproducció de maquetes dins del context del disseny. Aquestes dues àrees es complementen amb l'eina de dibuixar i fotografiar, a l'hora de desenvolupar, representar i presentar un projecte de disseny.

Durant el curs és treballaran dues tipologies de maquetes, que ens ajudaran a desenvolupar el projecte i a presentar-lo respectivament:

  • Les maquetes de treball que es realitzen amb materials efímers i són de ràpida execució. S'utilitzen com a eina de treball dins del procés de disseny d'un projecte i permeten: expressar conceptes, treballar amb els espais, les proporcions i les formes d'una manera eficaç.
  • Les maquetes de presentació que es realitzen amb materials d'una certa qualitat i són d'una execució lenta. Representen de forma descriptiva un projecte que es dóna per finalitzada la fase del disseny i per tant es troba en la fase de projecte executiu. S'acostuma a utilitzar com una eina de presentació i comunicació dels projectes, complementària als renders i planells.

Objectius formatius

  • Interpretar plànols de projectes aliens i posterior producció dels plànols d'execució, per poder definir un llistat d'amidaments de materials per portar a terme la maqueta.
  • Representar conceptes de projectes de disseny d'espai mitjançant eines manuals, principalment per generar volums en 3d, sense menystenir l'eina del dibuix.
  • Adquirir habilitat en diverses tècniques i eines per poder executar maquetes amb diferents estils estètics.
  • Aplicar una direcció artística en els projectes, combinant tècniques manuals amb processos digitals, tal com la fotografia o la postproducció digital, per poder representar idees.
  • Aprendre els processos i temps de producció per realitzar un projecte.

Informació

Codi
200652
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català
Espanyol
Anglès