Estratègies de dibuix

Assignatura de caràcter pràctic, que pretén dotar l’alumne dels coneixements necessaris per poder representar el món que l’envolta i les seves idees amb claredat i seguretat.

L’estudiant aprendrà a realitzar croquis i dibuixos més descriptius i elaborats, en funció de les necessitats de la representació.

Es planteja el dibuix com a eina de representació, d’expressió i, alhora, de coneixement.

L’estudiant assolirà i desenvoluparà els coneixements i habilitats necessàries en relació a les seves aptituds, de forma que el dibuix esdevingui un llenguatge amb el qual expressar-se i comunicar-se utilitzant diferents estratègies formals i conceptuals, tant tradicionals com contemporànies.

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
105706
Crèdits
6
Curs
1
Semestre
1
Idioma
Català