Estratègies de dibuix

Assignatura de caràcter pràctic, que pretén dotar l’alumne dels coneixements necessaris per poder representar el món que l’envolta i les seves idees amb claredat i seguretat.

L’estudiant aprendrà a realitzar croquis i dibuixos més descriptius i elaborats, en funció de les necessitats de la representació.

Es planteja el dibuix com a eina de representació, d’expressió i, alhora, de coneixement.
L’estudiant assolirà i desenvoluparà els coneixements i habilitats necessàries en relació a les seves aptituds, de forma que el dibuix esdevingui un llenguatge amb què expressar-se i comunicar-se utilitzant diferents estratègies formals i conceptuals, tant tradicionals com contemporànies.


Objectius Formatius

 

  • Aprendre a representar a mà alçada objectes, figures humanes i espais a través d’observació directa, dels recursos gràfics i de la imaginació, tant de forma lineal con a través de les superfícies i de la llum.
  • Saber realitzar tant esbossos ràpids i dibuixos esquemàtics com dibuixos elaborats i descriptius.
  • Demostrar seguretat en el traç, agilitat i capacitat resolutiva.
  • Saber encaixar i compondre el dibuix en diferents formats.
  • Familiaritzar-se amb diferents camps del món de la il·lustració. 
  • Conèixer i utilitzar les capacitats comunicatives del dibuix/il·lustració.
  • Ser capaç d’enfrontar-se amb motivació i qualitat suficient a un projecte de dibuix: plantejament, desenvolupament, resolució formal i detalls de l’acabat final.
  • Introduir-se en l’ús de les diferents tècniques del dibuix.
     

Informació

Codi
105706
Crèdits
6
Curs
1
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català