Dibuix tècnic

L’objectiu de l’assignatura és dotar a l’estudiant de les eines, convencions i normes necessàries perquè sigui capaç de dibuixar el plànol tècnic d’un objecte o d’un espai que ha de ser construït, de manera que pugui ser entès per tothom de manera inequívoca.

Durant el procés d’aprenentatge l’estudiant s’ha de sentir encuriosit per tot allò que l’envolta, adquirir una nova manera de mirar, que, a més de tècnica i representativa, ha de ser reflexiva i valorativa sobre aspectes com l’estabilitat, la llum o la funcionalitat i que estan lligades a d'altres àrees de coneixement com la física, la història de l’art i l’arquitectura, la fotografia, l’antropometria o l’antropologia.

Objectius formatius

L’objectiu de l’assignatura és dotar a l’estudiant de les eines, convencions i normes necessàries perquè sigui capaç de dibuixar el plànol tècnic d’un objecte o d’un espai que ha de ser construït, de manera que pugui ser entès per tothom de manera inequívoca.

Informació

Codi
200638
Crèdits
6
Curs
1
Semestre
1
Idioma
Català
Espanyol