Anàlisi i crítica

Aquesta assignatura d’Anàlisi i Crítica té la voluntat de fomentar entre les alumnes l’interès per a explorar i reforçar les capacitats crítiques en relació amb les manifestacions culturals i de disseny a la societat actual. Un objectiu principal és d’afinar el coneixement dels paràmetres ideològics i les complexitats discursives que impacten el treball dels professionals del disseny.

L’assignatura es presenta com a seminari analític i crític, amb la presència destacada de la lectura, el debat i la discussió grupal, amb la voluntat de desgranar els temes actuals. L’assignatura enfoca les tendències teòriques que distingeixen el disseny actual, per a així identificar i emmarcar els postulats i idearis dominants, així com a introduir les tècniques pràctiques de l’anàlisi crítica.

L’assignatura vol servir com un estímul i proveeix de situacions experimentals pel desenvolupament de les investigacions del TFG.

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
105751
Crèdits
3
Curs
4
Semestre
1
Idioma
Català