Màster Oficial EEES: Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny

Master Oficial EEES: Master Universitari de Recerca en Art i Disseny Del 4 de novembre de 2013 al 30 de juny de 2014 60c Coordinador: Gerard Vilar

L'expressió "Recerca en Art i Disseny" té un doble significat. Per una banda, vol dir estudi teòric dels fenòmens artístics i dels relacionats amb el disseny. Aquest sentit apunta a la teoria i crítica de l'art i el disseny. D'altra banda, té un sentit literal, és a dir, que l'art i el disseny poden ser formes de recerca d'aspectes del món i que produeixen coneixement de diversos tipus, tant en el procés de creació com en el resultat. Això apunta a canvis culturals profunds que tenen a veure amb el major pes de la cultura visual i estètica enfront de la cultura escrita, de manera que les generacions joves i futures dependran més i més d'aquestes altres formes de coneixement enfront de les purament discursives. Els estudis que es proposen persegueixen l'actualització dels programes formatius en resposta a aquests canvis culturals de gran calat.

Més informació, aquí