Claret Serrahima

Exposició de Claret Serrahima

Claret Serrahima, qui ha estat estudiant, professor i patró d’EINA, presenta “Desdoblaments” una exposició de dibuixos a la sala Art Sant Roch de Ceret fins al 27 de maig.

La mostra agrupa 18 obres on Serrahima ha pintat persones que en un museu observen quadres abstractes i conceptuals. L'autor qüestiona així la relació entre figuració i abstracció situant l'espectador en una lògica del desdoblament: observar l'observador, dibuixar qui dibuixa, representar qui llegeix.

Foto de portada: Anna Solà

Obra de Claret Serrahima