EINA i Bildi Grafiks impulsen el projecte per a la creació d'una nova escola Bauhaus distribuïda en el territori

Post publicat el

EINA i Bildi Grafiks, amb el suport de Art Directors Club of Europe (ADCE), han proposat a la iniciativa New European Bauhaus l'inici del procés de treball per a la definició i la creació d'una nova escola Bauhaus, distribuïda i itinerant pel territori; amb l'objectiu de crear i establir un nou paradigma cultural, educatiu i creatiu. 

La creació de la nova Bauhaus itinerant respon a un moviment global transformador en el qual es tenen en compte factors com la realitat que es viu en els municipis més petits del territori europeu, els recursos i coneixement obtinguts a través de la tecnologia i les conseqüències de la pandèmia a nivell global, com el treball a distància o els moviments de la població cap a les zones rurals. 

La nova Bauhaus és una escola distribuïda i itinerant pel territori europeu que pretén arribar des dels municipis més petits a les ciutats de major densitat. Organitza, aglutina i dóna formació als professionals del territori; afavoreix la itinerància entre països dels professionals i alumnes i crea pols de difusió dels valors de la Nova Escola Bauhaus, creant una xarxa de talent distribuïda per tot el territori europeu. 

Si vols conèixer més sobre el projecte o sumar-te a ell, visita el web de Bildi Grakifs. 

Bildi Grafiks