Grup de Recerca en Processos de disseny

El grup es presenta per a obrir-se al professorat d'EINA i construir un espai de recerca i debat col·lectiu, que faci un servei real i efectiu a les recerques dels membres del grup. Les iniciatives sorgeixen de manera individual o de subgrups que planifiquen el procés de treball segons les necessitats de la recerca. Per tant, les recerques no son dirigides per la coordinació del grup, sinó que es plantegen i desenvolupen de manera autònoma.

Objectius

Desenvolupar, potenciar i recolzar iniciatives de recerca sobre pràctiques actuals de disseny i art, oferint:

  • Un marc de recerca dins d'EINA.
  • Un espai de debat.
  • Col·laboració amb altres membres del grup.