Projectes 2 - Gràfic i Creació Visual

Després de la introducció al desenvolupament d’un projecte de disseny global que s’ha realitzat a l’assignatura Projectes 1 de primer semestre, l’alumnat pot optar a realitzar projectes de sectors específics que es corresponen amb l’oferta de mencions del Grau.

Objectius formatius

L’objectiu principal de l’assignatura és fomentar el desenvolupament d’un esquema cognitiu especialitzat que permeti a l’alumnat adaptar-se a diferents situacions, característiques de la pràctica professional, inter-connectant gran quantitat d’informacions heterogènies (fruit de l’anàlisi de realitats complexes a fi de detectar-ne els problemes d’ús) i estructurant-les per donar solucions plausibles des del disseny.

Informació

Codi
106036
Crèdits
6
Curs
1
Semestre
2
Professorat
Llengües
Català
Espanyol