EINA Bosc

EMBOSCADES

El procés de construcció d'EINA Bosc va arrancar a principis de 2021 i va anar acompanyat d'un programa d'intervencions artístiques, especulatives i performatives, exploracions i tallers in situ. Partint d'un context d'estranyament pandèmic, de necessitat de redefinició de contractes espacials i relacionals, les Emboscades van comptar amb artistes, dissenyadores i arquitectes vinculades a la comunitat creativa de Barcelona que van posar en marxa una reflexió radicalment contextual i conceptualment oberta, destinada a revelar el potencial del lloc així com la seva arqueologia, i influir en el plantejament de les dinàmiques i recursos de l'escola EINA en la seva globalitat.

Acompanyar la construcció és una manera de comprendre-la i transformar-la a temps real, de manera que cada proposta és a la vegada reacció a la transformació del lloc i un aspecte més del procés de treball, de l'obra. Per altra banda, tals accions varen estar destinades a l'observació del procés arquitectònic i van generar accions per documentar-lo, sondejar-lo i mesurar-lo, subratllant el valor performatiu tant de la construcció com dels propis modes d'observar i dialogar amb aquesta. Els trets de l'edificació, els seus límits, els elements nous, així com els romanents i residuals, van aparèixer com agents col·laboradors seguint guions diversos. En un indret marcat per l’herència neocolonial i patriarcal, en tant que centre de retenció de menors immigrants i de reeducació nacional-catòlica de dones joves, aquest programa busca fer emergir no només el potencial del nou edifici i els seus tallers, sinó també les seves diferents capes de memòria material i immaterial. L’especulació i projecció d’art-disseny volen, en aquest sentit, ser també vies de re-coneixement i anamnesi.

La vocació d'aquest programa d'Emboscades, conduït des de la plataforma de programació i think tank eina idea en diàleg amb l'artista Jordi Colomer, és la d'explorar i generar conceptes, objectes i estratègies aplicables tant en temps real com en les fases ulteriors de la deliberadament inconclusa construcció d'EINA Bosc. L'element col·laboratiu és clau en els desenvolupaments tant de propostes individuals com de pensament col·lectiu, i cada projecte és realitzat en col·laboració amb estudiants tant d'EINA com d'altres comunitats educatives de Barcelona, tant a través de classes i programes acadèmics com a través de convocatòries obertes. El primer cicle d’Emboscades, dut a terme entre abril de 2021 i setembre de 2023, ha inclòs les següents intervencions:

Emboscada #1 Sergi Aguilar, maig 2021
Emboscada #2 Marc Vives, setembre 2021
Emboscada #3 Julia Spínola, novembre 2021
Emboscada #4 Sociedad 0, abril 2022
Emboscada #5 Pep Vidal, maig 2022
Emboscada #6 MAIO Architects, febrer 2023
Emboscada #7: Rosa Tharrats, setembre 2023
Emboscada #8: Francesc Ruiz, setembre 2023
Emboscada #9: Jorge Satorre, novembre 2023
Emboscada #10: Pauline Soldevila, febrer 2024

Una vegada conclosa aquesta primera seqüència d'Emboscades, una sessió pública de recapitulació, intercanvi i debat per part del conjunt de participants tindrà lloc sota el títol de seminari d'anarquitectura. La intenció d'aquest seminari obert és la de seminari obert és la de generar una intel·ligència col·lectiva i un nivell meta en el mateix programa, filant així els seus diversos elements en un relat comú i processant-los a través de diversos dispositius.

Si el primer dispositiu de reflexió és el seminari, el segon serà el llibre que es publicarà a finals de 2023 i on es reunirà de manera exhaustiva la documentació relativa a aquesta primera seqüència d'intervencions.

A la vegada, la celebració d’aquest esdeveniment marcarà l'obertura de la següent fase d'invitacions i tallers dins d'una programació constant d'Emboscades, en què participaran altres artistes i agents convidades.

Informació

Emboscada #10: Pauline Fondevila
Dates de taller obert: dilluns, 5 de febrer - divendres, 9 de febrer del 2024
Data de presentació: dissabte, 10 de febrer del 2024


Emboscada #9: Jorge Satorre
Dates de taller obert: dilluns, 13 de novembre - divendres, 17 de novembre de 2023
Data de presentació: divendres, 17 de novembre de 2023 (hora a confirmar)


Emboscada #8: Francesc Ruiz 
Dates de taller obert: dimarts, 12 de setembre - divendres, 15 de setembre de 2023
Data de presentació: pròximament anunciada


Emboscada #7: Rosa Tharrats
Dates de taller obert: dimarts, 12 de setembre - divendres, 15 de setembre de 2023
Data de presentació: dissabte, 16 de setembre de 2023


Emboscada #6: MAIO Architects
Dates de taller obert: dilluns, 30 de gener - divendres, 4 de febrer de 2023
Data de presentació: dissabte, 4 de febrer de 2023


Emboscada #5: Pep Vidal
Data de presentació: dijous, 26 de maig de 2022


Emboscada #4: Sociedad 0
Data de presentació: divendres, 1 d'abril de 2022 


Emboscada #3: Julia Spínola
Data de presentació: dissabte, 13 de novembre de 2021


Emboscada #2: Marc Vives
Data de presentació: dissabte, 18 de setembre de 2021


Emboscada #1: Sergi Aguilar
Dates de presentació: dissabtes 8 i 15 de maig de 2021, dins el marc de la Setmana d'Arquitectura de Barcelona