EINA Bosc

EMBOSCADES

EINA Centre Universitari de Disseny i Art està duent a terme la renovació d’un edifici que albergarà els seus nous tallers. Situat al carrer Bosc del districte de Sarrià i al peu del Parc Natural de Collserola, el nou equipament permetrà no sols una expansió dels espais destinats a l’aprenentatge i la recerca a EINA, sinó que també farà possible la posada en marxa de nous processos artístics i de disseny, dinàmiques experimentals, ecològiques i col·laboratives, així com un increment de la seva activitat cultural en diàleg amb la ciutat. 

El procés de construcció d’EINA Bosc anirà acompanyat d’un programa d’intervencions artístiques estructurades en dues sèries, Emboscades i Seminari d’anarquitectura. De la mà d’artistes, dissenyadorxs i arquitectes vinculadxs a la comunitat creativa de Barcelona i de reconeguda trajectòria dins i més enllà d’ella, aquestes intervencions combinaran formats performatius, discursius, efímers, conceptuals i meta-estructurals. El seu desenvolupament, radicalment contextual i conceptualment obert, està en conjunt destinat a revelar el potencial del lloc futur i influir en el plantejament dels tallers, dinàmiques i recursos de l’escola.

Acompanyar la construcció serà una manera de comprendre-la i transformar-la a temps real, de manera que cada proposta serà a la vegada reacció a la transformació de lloc i un aspecte més del procés de treball, de l’“obra”. Per altra banda, tals accions estan destinades a l’observació del procés arquitectònic i generaran accions per documentar-lo, sondejar-lo i mesurar-lo, subratllant el valor performatiu tant de la construcció com dels propis modes d’observar i dialogar amb aquesta. Els trets de l’edificació, els seus límits, els elements nous, així com els romanents i residuals, apareixeran com agents col·laboradors seguint guions diversos. Així, es busca fer emergir no solament el potencial del nou edifici, dels tallers per venir, sinó també les diferents capes de memòria de l’espai. La projecció de disseny voldrà, en aquest sentit,  ser també un re-coneixement i una anàmnesi. 

La vocació d’aquest programa, conduït des de la plataforma Eina Idea en diàleg amb l’artista Jordi Colomer, serà la d’explorar els espais, les estructures, el passat irresolt o oblidat, així com generar idees, objectes i estratègies aplicables tant en temps real com en les fases consegüents de la construcció d’EINA Bosc. 

L’element col·laboratiu serà clau en els desenvolupaments tant de propostes individuals (emboscades) com de pensament col·lectiu (seminari d’anarquitectura). Cada projecte serà realitzat en col·laboració amb estudiants d’EINA, als que se’ls donarà l’oportunitat de participar en grups —a través de classes i programes associats— o de manera lliure, a través de convocatòries específiques. El desenvolupament dels tallers serà, en certs aspectes, presencial i, en cas de necessitat o restricció, digital. 

Les diferents propostes seran presentades al públic en dates concretes, durant les quals les portes de l’edifici s’obriran als visitants sota prèvia inscripció i seguint els protocols sanitaris i de seguretat necessaris. El calendari d’intervencions, així com les manifestacions públiques, visites i trobades associades a cada proposta, seran publicades al llarg de 2021 i 2022.

Informació

Emboscada #5: Pep Vidal
Data: Dijous, 26 de maig a les 19:30h
Lloc: EINA Bosc - Carrer del Bosc, 2, 08017 Barcelona


Emboscada #4: Sociedad 0
Divendres, 1 d'abril a les 14h


Emboscada #3: Julia Spínola
Dissabte, 13 de novembre a les 12h


Emboscada #2: MOURE PARETS
Dissabte, 18 de setembre a les 17h


Emboscada #1: Sergi Aguilar
8 i 15 de maig, dins el marc de la Setmana d'Arquitectura de Barcelona


Pròximament:
Emboscada #6: MAIO Architects