Projectes 4

Comercial / Experimental 

En aquesta assignatura es realitzaran dos projectes de disseny, de tipus comercial i experimental, respectivament. 

El projecte comercial tindrà un desenvolupament orientat al mercat, amb finalitat d’integració en les dinàmiques de compra-venta contemporànies. 

El projecte experimental posarà èmfasi en la cerca i activació de múltiples solucions paral·leles i encadenades que redundin en el briefing des del propi procés o la materialitat. 

Durant les classes es durà a terme un projecte comercial, un projecte experimental, i un conjunt d’exercicis paral·lels que permetran practicar i adquirir les competències de l’assignatura. 

Els continguts es relacionaran amb el centre d’interès que desenvoluparà l’equip docent de l’assignatura. L’equip, de perfil multidisciplinar, s’encarregarà de dinamitzar l’aprenentatge a través de sessions de coneixement aplicat per a cada una de les disciplines del disseny —gràfic, espais, producte, cultura, creació visual—, així com les tutories pertinents per a la formació específica de cada estudiant.

Informació

Codi
106038
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
2
Idioma
Espanyol
Català