Super collage

El Súper Collage, 1973

En el marc del Taller de color impartit per Albert Ràfols-Casamada, es proposa una experiència col·lectiva emmarcada dins del moviment del pop art, que consisteix en la realització d’un collage practicable dins del qual s’havia de poder entrar.

L’objectiu d’aprenentatge era establir un diàleg entre l'espai arquitectònic, el volum interior de l'aula i els elements cromàtics i formals que s'incorporaven a les parets, el terra i el sostre, amb l'objectiu d'entendre com aquests elements modifiquen el concepte d'espai en relacionar-se entre ells.

La proposta es basa en l'ús de cartells de tanques publicitàries i pirulins, papers d'empaperar i d'altres materials com l'aironfix, uns rotlles de plàstic adhesiu que imiten altres materials com la fusta o el marbre, entre altres. 

També s'incorporen afegits corporis de materials nous a l’època com el porexpan o la goma espuma.

Tots aquests nous materials arriben gràcies al magatzem Servicio Estación del carrer Aragó de Barcelona, la catedral del bricolatge, que tant va contribuir en l’arribada de nous materials i solucions constructives per l’època.

El resultat és una transformació integral de l'espai de l’annex de fusta construït per ampliar la sala principal de la casa Dolcet, la primera seu d'EINA. 

L’experiència s'inscriu dins de la revolució pedagògica d'EINA dels anys 1972 i 1973, període en el qual s’abandona el tradicional esquema docent basat en un pla d’estudis rígid i les assignatures se substitueixen per una programació continua de tallers experimentals, cursos, seminaris, conferències, accions i performances participatives.

Aquesta activitat frenètica genera una important quantitat de comunicats per cadascun dels quals es dissenya un full volander específic, la majoria escrits a mà per l’Albert Ràfols.


Disseny de Xavier Olivé i Albert Ràfols.