Activitats a La Serreta

EINA col·labora amb el programa Magnet

EINA forma part de Magnet, el programa que involucra centres educatius i institucions de referència en projectes educatius innovadors i de qualitat per aconseguir l’equitat educativa, i que està impulsat per la Fundació Bofill, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut de Ciències l’Educació de la UAB.

Des de 2021, l’equip format per Laia Clos, Anna Majó i Enric Mas, professors del Grau de Disseny, col·laboren amb l’Institut La Serreta de Rubí des del disseny, l'art i la recerca. Aquests eixos d’aprenentatge permeten impulsar entre els estudiants de l’institut la creativitat, la capacitat d'anàlisi, el coneixement de l'entorn, l'actitud davant del coneixement i les noves maneres de mirar.

L'aliança de l’INS La Serreta amb EINA, que s’estendrà fins al 2025, aporta una forma de concebre la pedagogia del disseny i l’art com a programa i, sobretot, com una manera de ser, com a una actitud davant de la vida i la societat.

El programa Magnet, inspirat en les Magnet Schools dels Estats Units, s’adreça a aquells centres educatius que tenen una composició social desequilibrada respecte al seu territori de referència, i que compten amb un equip docent compromès amb el canvi i amb motivació per desenvolupar projectes d’innovació.

La manera com Magnet enfronta el repte d'aconseguir arribar a l'equitat educativa és aliant centres educatius amb institucions de referència en algun camp de coneixement específic, que, a la vegada, tinguin un compromís educatiu amb la societat i la capacitat de transferir innovació i coneixement. 

És en aquest context en què, EINA, des del disseny, l'art i la recerca, està contribuint en la millora de la qualitat de l'educació pública de Catalunya.

Activitats a La Serreta Activitats a La Serreta
Activitats a La Serreta Activitats a La Serreta
Activitats a La Serreta Activitats a La Serreta
Activitats a La Serreta Activitats a La Serreta