EINA

Cronologia d’EINA

Amb motiu del 50è aniversari d'EINA, l'Arxiu d'EINA i el Grup de Recerca en Història i Estudis de Disseny van iniciar el projecte de creació de la Cronologia d'EINA, un recurs que, a partir d'una relació d'esdeveniments rellevants –tant els relacionats directament amb EINA, com amb el context cultural i politicosocial en el qual es donen–, permeten seguir el fil històric i reconstruir la història de l'escola.

En una primera fase, el projecte va abordar l'elaboració d'un conjunt d'entrades que van des dels antecedents de la fundació de l'escola, fins als anys 70. En els darrers mesos, s'han ampliat els continguts per tal de recollir els fets més importants dels anys 80. Es tracta, per tant, d'un recurs viu, en procés de desenvolupament en el qual anireu trobant progressivament nous continguts.

Aquest projecte és també un projecte obert a tota la comunitat EINA. En aquest sentit, escoltarem propostes de noves entrades, i també seran ben rebuts textos originals per incorporar-se a la cronologia. Tots aquells interessats/des a participar poden contactar amb el Servei d'Arxiu d'EINA: arxiu@eina.cat, per rebre les indicacions tècniques i d’estil oportunes.

Cronologia EINA