TFG De todos en general - Anna Andorrà i Gómez

De todos en general

Aquest treball d’investigació reflexiona sobre els diferents mètodes de fer memòria, alguns d’ells obsolets per excloure les memòries col·lectives i dissidents que permetrien replantejar la Història oficial i hegemònica. Els béns patrimonials i monuments històrics provenen d’un sistema patriarcal i jeràrquic que no ha deixat espai al diàleg ni a la col·lectivització de les memòries individuals. 

Això em porta a proposar un mitjà —el cinema— que permeti homenatjar a les veus marginades i rebutjar la monumentalització imposada. El cinema possibilita la recol·lecció de memòries dissidents, a la vegada que la peça audiovisual resultant es converteix en un acte de rememoració en si mateixa, reconsiderant així tant el missatge com el mitjà. El cinema de la memòria s’allunya també del cinema hegemònic comercial i trenca amb les divisions entre passat, present i futur; vincula mirades, rastreja l’oblit i genera un arxiu viu. De todos en general proposa recollir les històries col·lectives en format audiovisual com acció de canvi necessària per fer emergir la memòria. 

Consulta el vídeo del projecte.

TFG De todos en general - Anna Andorrà i Gómez TFG De todos en general - Anna Andorrà i Gómez
TFG De todos en general - Anna Andorrà i Gómez TFG De todos en general - Anna Andorrà i Gómez

Informació

Especialitat
Cultura del disseny
Curs
2020
Projecte tutoritzat per
Autor
Anna Andorrà i Gómez