Plurivers

Exposició “Plurivers: eines per a la Convivialitat”

L’exposició “Plurivers: eines per a la Convivialitat” presenta una reflexió col·lectiva dels estudiants de primer del Grau de Disseny d’EINA sobre les problemàtiques globals actuals que posen en risc elements essencials com ara el medi ambient, la igualtat, el repartiment equitatiu dels recursos, el benestar material i emocional, etc. 

La mostra està oberta del 25 de maig a l’1 de juny i es distribueix en diferents ubicacions de les instal·lacions d’EINA Bosc (Carrer del Bosc, 2). 

El col·lectiu d’estudiants de l’assignatura de Dimensions de la forma i el color, impartida per Tània Costa i Lola Lasurt, ha emprat conceptes afins a les idees de Plurivers i Convivialitat com a fils conductors de les narratives de les seves creacions: Comunalitat, Eines convivencials, Decreixement, Disseny ecopositiu, Ecofeminisme, Moviment de Transició, Política del cos, Sentipensar, Bon Viure,  Ecoanarquisme, etc. (Escobar, Arturo. Designs for the Plurivers. Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds. 2018 / Pluriverso. Un diccionario del posdesarrollo. 2021) 

La recerca material ha partit del discurs contemporani de les noves artesanies tèxtils i de l’impuls que suposen per a la creació de xarxes socials que basen la relació dels seus components en processos d’ajuda mútua, reciprocitat i responsabilitat col·lectiva. La dinàmica de la xarxa remet a la trama que crea teixit i dona fortalesa a les configuracions construïdes a través del vincle, l’intercanvi i el benestar relacional. 

L’exercici s’ha treballat en quatre fases: Taxonomia de la línia; Teixir la trama; Configuracions objectuals; Aplicacions a l’espai i cos en moviment. La formalització final de les propostes s’expose a EINA Bosc com a instal·lació, performance o objecte portable, segons elecció de cada estudiant i està en relació al concepte desenvolupat. La mostra ha comptat amb la coordinació d’Abel Vallhonesta i Tània Costa.