EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Recerca

Didàctica del disseny (DIDI)

Investigadors

Presentació

El grup es presenta per obrir-se al col·lectiu d’EINA, professors i estudiants, amb la finalitat de construir un espai de recerca i debat col·lectiu, permetent que les investigacions dels membres del grup tinguin un cos on poder establir-se i nodrir-se. En aquest sentit, les recerques del grup DIDI, no són dirigides sinó que es plantegen de manera autònoma i es desenvolupen segons les necessitats de la pròpia investigació.

Objectius

Desenvolupar, potenciar i donar suport a iniciatives d'investigació sobre la didàctica del disseny, oferint:

Paraules clau

didàctica, disseny, transversalitat, projecte, avaluació, acció, metodologies, aprenentatge, coneixement.

Línies de recerca

El grup comparteix un interès cap a la investigació de la naturalesa didàctica del disseny atenent els agents, actituds, aptituds, metodologies, avaluació, buscant la trobada entre aprenentatge i coneixement.

DIDI entén que el coneixement no passa per fer blocs d'assignatures propedèutiques, de caràcter tècnic i instrumental, basats en memorització de continguts, sinó en apostar per una transversalitat en pro d'una formació generalista i integradora en cada individu, que no entra en conflicte amb les especialitats, sinó que es demanen mútuament. En aquest sentit el coneixement passa a ser un sistema entrellaçat de diferents nodes que configuren una xarxa expandida en l'espai i el temps.

DIDI investiga a l'entorn de les actituds necessàries per a una aproximació a aquesta xarxa expandida, la ubicació dels continguts en aquesta mateixa xarxa, així com els processos metodològics d’estructurar i convertir-la en col·laborativa entre totes les figures que s'estableixen en l'entorn, com és el propi centre universitari de disseny i art EINA. Aquest exercici és fruit de la investigació de l'estat actual en l'entorn acadèmic, així com de l'exercici constructiu d'aquest entorn, tenint el propi centre com a territori d'aproximació.

Accionar transversalment els processos de recerca en didàctica: professors, estudiants de grau, màster, altres grups de recerca, permeten nodrir els àmbits i establir mirades perifèriques amb diferents perspectives i distàncies sobre l'entorn proposat.

Dins l'àmbit de recerca es mantenen obertes les següents línies de recerca:

Les temàtiques tractades en activitats que s'han dut a terme fins al moment, registrades en congressos, publicacions, tallers i pràctiques docents, i que il·lustren les línies de recerca actual són les següents:


Història i estudis de disseny

Coordinació

Investigadors

Presentació

El grup està orientat a la reflexió sobre la disciplina de la història aplicada al disseny, tant sobre la seva definició i metodologia com a la seva aplicació docent. D'altra banda, es genera recerca al voltant del disseny i l'art contemporanis. La història es planteja com un procés singular i específic per a reconèixer l'evolució i els fonaments del disseny, aportant materials per a una reflexió prospectiva en el present.

Objectius

Paraules clau

disseny, art, arquitectura, cultura, historiografia, postguerra, modernitat, indústria, metodologia, arxiu

Línies de recerca

Publicacions


Processos de disseny. Pràctiques avançades en art i disseny

www.designprocesses.org
info@designprocesses.org

Coordinació

Investigadors

Presentació

El grup es presenta per a obrir-se al professorat d’EINA i construir un espai de recerca i debat col·lectiu, que faci un servei real i efectiu a les recerques dels membres del grup. Les iniciatives sorgeixen de manera individual o de subgrups que planifiquen el procés de treball segons les necessitats de la recerca. Per tant, les recerques no son dirigides per la coordinació del grup, sinó que es plantegen i desenvolupen de manera autònoma.

Objectius

Desenvolupar, potenciar i recolzar iniciatives de recerca sobre pràctiques actuals de disseny i art, oferint:

Paraules clau

art, didàctica, comunicació, disseny, innovació, interacció, pràctica, projecte, tecnologia

Línies de recerca

La filosofia d'aquest grup és que la realització de les recerques determinarà el marc de treball del grup, en lloc de ser el grup de recerca el que determini el marc de treball dels integrants. Tant és així que tota activitat de recerca que s'emmarqui dins de les definicions d'art i disseny avançats serà benvinguda.

E I N A