Projectes 5 - Creació visual

Objectius

L’ús de la fotografia com a eina de treball és, avui en dia, imprescindible en qualsevol àmbit del disseny; tant sigui en la seva vessant generativa com en l’edició de material, la fotografia és un recurs fonamental.

L’assignatura dota l’estudiant dels coneixements bàsics per tal de comprendre el dispositiu fotogràfic en tot el seu espectre i posa tota l’atenció tant en la producció fotogràfica com en l’acostament historiogràfic.

L’assignatura es divideix en dos blocs:

  • L’alumne aprèn el funcionament bàsic de la càmera i del programa d’edició i processat digital, així com les repercussions que la tècnica té en la imatge.
  • L’estudiant és introduït als processos de preproducció, producció i postproducció a un projecte fotogràfic que es desenvolupa mitjançant la realització pràctica en format de fotollibre tenint en compte les diferents fases de la creació fotogràfica: de la planificació de la idea, documentació i recerca, realització de les imatges, selecció i edició.