Projectes 4 - Espais

Objectius

A l’assignatura Projectes 4 s’estudiaran dos àmbits dins del disseny d’espais. El primer se centrarà en el disseny de l’habitatge, analitzant cadascuna les estances i programa d’usos de la llar. La segona temàtica estudiarà l’àmbit hoteler i específicament el disseny d’una habitació d’hotel.

Objectius formatius

L’objectiu de l’assignatura és dotar l’estudiant d’una visió global del projecte de disseny d’espais i que adquireixi les habilitats necessàries per portar a terme un projecte a partir de l’anàlisi del programa d’usos, de l’estudi de l’organització i distribució de l’espai i de com es representa un projecte de disseny.

Informació

Codi
106038
Curs
2
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català