Projectes 1

Experimental  / Comercial 

L’aproximació metodològica de Projectes 1 s’organitza a través del disseny experimental i comercial. La primera aproximació /experimental/ posarà èmfasi en les fases de testeig de processos i formalitzacions en la pràctica del projecte, buscant múltiples solucions i afrontant-les de formes diferents. 

La segona /comercial/ se centrarà en el desenvolupament de projectes amb la finalitat de venta, seguint un paradigma problema-solució.

Durant les classes es durà a terme un projecte experimental, un projecte comercial, i un conjunt d'exercicis paral·lels que permetran practicar i adquirir les competències de l'assignatura. 

Els continguts es relacionaran amb el centre d’interès que desenvoluparà l’equip docent de l’assignatura. L'equip, de perfil multidisciplinar, s’encarregarà de dinamitzar l’aprenentatge a través de sessions de coneixement aplicat per a cada una de les disciplines del disseny —gràfic, espais, producte, cultura, creació visual—, així com les tutories pertinents per a la formació específica de cada estudiant. 

Informació

Codi
106035
Crèdits
6
Curs
1
Semestre
1
Idioma
Català
Espanyol