EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 1

Codi

200934

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

a

Matèria

Projectes

Professorat
Llengües

Castellà Català

Continguts de l’assignatura

E I N A