Projectes 1

L'assignatura és una introducció al desenvolupament del projecte de disseny on es treballen totes les fases necessàries per fer-ho. Està configurada com una comunitat de pràctiques, experimentació i aprenentatge al voltant del disseny, que habiliti a l'estudiant a treballar sobre aspectes abstractes i a propiciar que se sentin còmodes davant la incertesa del projecte.

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
106035
Crèdits
6
Curs
1
Semestre
1
Idioma
Català
Espanyol