Desencajar

DESENCAIXAR

L'acte encadenat d'encaixar i desencaixar és la gimnàstica creativa que s'estableix en l'acció del dissenyar; accions orgàniques que permeten reconèixer i estranyar-se, jugar, explorar o tantejar, buscar i descobrir.

Desencaixar i encaixar són també moviments que ens mantenen en constants desplaçaments, definint-nos com a comunitats flexibles i fluides, mutants, en transició dins i fora dels limitis espacials, temporals i afectius d'EINA.

DESENCAIXAR és com nomenem el conjunt de Treballs Final de Grau que podran veure's durant el 3, 4, 5 i 6 de juliol a EINA Bosc, que agrupats sota 6 àmbits, urgències, conceptes o agències; mostra les capacitats, energies i voluntats del disseny i el dissenyar des d'EINA.

Tutors dels projectes:
Disseny gràfic: Laia Clos, Pilar Górriz
Disseny d’espais: Anna Bach, Sara Coscarelli, Albert Crispi, Tomás López, Raúl Oliva
Disseny de producte: Fanny Basanta, Ariadna Fàbregas, Dani Vila
Creació visual: Enric Mas, Jo Milne, Anna Pujadas, Mar Saiz
Cultura del disseny: Ignacio de Antonio Anton, Víctor García Tur, Anna Majó

Informació

Dates: 3, 4, 5 i 6 de juliol

EINA Bosc
Carrer del Bosc, 2
Barcelona

Programa de la presentació de TFG