Hogares impulso

Pol Julià i Kevin Garcia, premi IKEA Inspiring Talents

Pol Julià i Kevin Garcia, estudiants de 4t del Grau de Disseny, han estat premiats a la iniciativa IKEA Inspiring Talents, pel projecte Hack Adulting realitzat conjuntament amb Ada Reig de BAU i Nicole Ramirez d'ESDi, per millorar l'accés de la joventut a l'habitatge.

Hack Adulting s'ha desenvolupat en el context del projecte Hogares Impulso, organitzat per IKEA, Ajuda en Acció i l'Ajuntament de Barcelona, ​​en el marc de la Barcelona Design Week 2023, en el què han participat estudiants de diferents centres de disseny.

Hack Adulting neix de la premissa d'oferir “una forma alternativa de fer la vida adulta més simpàtica i atractiva per als joves” que intenta posar al centre la comunitat d'amics, alhora que afavoreix la creació d'altres vincles de confiança o amenitza les tasques de la llar i la burocràcia comunitària.

Els organitzadors també han premiat el projecte Casa Zero creat per David Franco d'ESDi, Paula Navarro de BAU, Ivet Almaida d'ESDAPC i Tetyana Prokopchuk de LABASAD, que proposa un tipus de pis comunitari per afavorir la diversitat, la col·laboració o el respecte de la vida compartida i se centra en la filosofia minimalista.

Ambdues propostes s'han premiat de forma conjunta ja que es complementen i ofereixen una alternativa d'habitatge per als joves basada en models de convivència basats en el co-housing i els pisos compartits que facilitin la seva emancipació a través d'una llar on convisquin de forma estimulant, sostenible i respectant la seva privadesa.

Foto portada: Exposició 'Joves amb ganes de mudar-se a un futur millor', BDW23

IKEA Inspiring Talents