Gabriela Rubio, Beca Barcelona Crea

Gabriela Rubio, Beca Barcelona Crea

Gabriela Rubio, coordinadora del Postgrau en Il·lustració narrativa per a publicacions infantils i juvenils, ha guanyat la Beca Barcelona Crea 2023 a l'apartat de creació literària. Aquesta beca, atorgada per l'Institut de Cultura de Barcelona, ​​està destinada a desenvolupar el projecte Com ser millor il·lustradora que una Intel·ligència Artificial.

La investigació que duu a terme es permeabilitzarà al programa d'il·lustració amb informació actualitzada i de primera mà sobre com evoluciona aquest àmbit.

“La idea és construir una novel·la de ficció, combinant la seva escriptura amb l'elaboració i l'anàlisi d'imatges generades per Intel·ligència Artificial que vagin il·lustrant el text mateix a mesura que l'escric, de manera que l'obra, alhora que va sent creada, serveixi per investigar i reflexionar sobre les il·lustracions en general i sobre allò que l'ésser humà és capaç d'aportar als projectes d'il·lustració desenvolupats amb l'ajuda d'intel·ligències artificials en particular”, comenta Gabriela.

Com a conseqüència del projecte, l'escriptora i il·lustradora està fent una investigació en el nou àmbit de creació d'imatges, utilitzant i experimentat amb la nova tecnologia, assistint a seminaris i ponències, entrevistant creadors i participant activament en els moviments professionals que sorgeixen al voltant a la regulació de les imatges creades digitalment.

Imatge Gabriela Rubio

Il·lustració Gabriela Rubio fent servir Midjourney