Laboratori de captcha

Entrevista a Marc Menció, Premi Laus d'Or

Marc Menció ha obtingut un Laus d'Or, atorgat per l'Associació de Dissenyadors Gràfics i Directors d'Art del FAD (ADG-FAD), en la categoria Estudiants, amb el seu Treball Final del Grau de Disseny ‘Laboratori de captcha’.

Marc, què representa per tu aquest premi?
Revisitar la il·lusió que em va fer rebre aquest guardó per primera vegada. Ja són dos projectes finals de carrera en disseny gràfic.

El teu projecte és una exploració de les possibilitats de futur dels CAPTCHA utilitzant les nostres habilitats humanes com a base per crear sistemes millors que siguin segurs i millorin l'experiència de l'usuari actual. Per què vas escollir aquesta temàtica?
Com que utilitzo Vpn per connectar-me a la web Google em fa fer una quantitat de CAPTCHA desmesurada. Entre test i test, vaig pensar que potser hi podria haver maneres millors de fer detecció d'humans. Així doncs, vaig centrar el meu projecte a explorar-les.

I per últim Marc, quin rol ha tingut EINA en la teva carrera?
L'escola a on em vaig formar i vaig connectar amb altres dissenyadors que han impactat la meva manera d'entendre el disseny gràfic i la direcció d'art.

Marc Menció Marc Menció
Marc Menció Marc Menció
Marc Menció Marc Menció