EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Alambí

Judith Bosch Castro
jbosch@eina.cat

Alambí és un projecte que neix amb la finalitat de cobrir les necessitats de comunicació visual d’una marca de licors artesans. És, per tant, un treball d’identitat i packaging.

El repte de disseny és reflectir els valors del producte en la seva imatge gràfica amb tots els elements necessaris per millorar-ne el posicionament en el mercat i diferenciar-lo de la resta. Això s’aconsegueix mitjançant una gràfica atractiva i coherent amb els valors de la marca.

El resultat final d’aquest projecte es materialitzarà̀ en les etiquetes per a les diferents ampolles de licors, un llibret divulgatiu de les propietats i característiques de cada tipus de licor, un expositor per als punts de venda i un pack premium.

Text complet

Especialitat
Disseny gràfic
Tutors
Pilar Górriz, Laia Clos
Tribunal
, Elena Bartomeu, Laia Clos, Pilar Górriz, Salvador Huertas, Jon Marin, Octavi Rofes, Tilman Solé

E I N A