EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Plantejament de revitalització del barri de Montbau

Bernat Amate i López-Sivera
bamate@eina.cat

El barri més petit i envellit de Barcelona ha quedat aïllat per als veïns, sepultat entre grans complexos que monopolitzen l’espai, la influència dels quals per atraure gent al barri no s’aprofita. Com a veí, he estat involucrat en diversos projectes al barri, gràcies als quals ha crescut el meu interès per veure com es podia seguir millorant des de la participació ciutadana.

El disseny urbà és el llenguatge de la ciutat i les decisions de disseny poden marcar la diferència entre un espai que funciona en harmonia amb els usos i les necessitats de la ciutadania i un que no ho fa. Els projectes de disseny urbà han de facilitar la socialització i l’apropiació de l’espai per part de les persones.

Una de les vies amb què el disseny pot mostrar quins passos poden seguir els veïns és la dels mètodes participatius i d’innovació social, que permeten revitalitzar l’espai públic i reapropiar-se’n, reforçant el teixit social i millorant la qualitat de vida dels ciutadans.

No obstant això, molts dels projectes existents del que anomenem innovació social es troben en un estat difús de gestació, però tots són embrions de noves maneres de viure i produir.

La majoria d’aquestes iniciatives han estat concebudes i implementades per les mateixes persones, que usen les seves capacitats, tècniques i el seu coneixement directe del problema per trobar una possible solució, de vegades de forma desaprofitada, aplicant els nous desenvolupaments tecnològics.

En aquest camp el disseny pren un paper rellevant en el desenvolupament d’aquestes iniciatives, ja que pot ajudar a concebre i desenvolupar les idees amb els innovadors socials i tecnològics, emprenedors i responsables polítics, per trobar noves oportunitats. Amb els mètodes participatius, el disseny pot crear un camí efectiu per fomentar i sostenir la resiliència col·lectiva d’una comunitat.

Els dissenyadors poden actuar com a mediadors i catalitzadors del canvi dissenyant i solucionar problemes amb els membres d’una comunitat, creant eines i processos per abastar-ne com més millor. D’aquesta manera poden crear les seves pròpies solucions o treballar-hi activament per aconseguir els canvis desitjats, que és la filosofia que hi ha darrere del disseny participatiu.

Especialitat
Cultura del disseny
Tutors
Tània Costa, Lluc Massaguer, Oriol Pibernat
Tribunal
, Elena Bartomeu, Tània Costa, Lluc Massaguer, Oriol Pibernat, Lluís Nacenta, Octavi Rofes, Dolors Soriano

E I N A