Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra

Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra

Les inquietuds que genera l’exploració de l’espai són inherents en l’ésser humà pel seu desig a buscar respostes i sempre ha despertat quelcom respecte a la meva persona.

Imaginar la immensitat d’allò que ens envolta i saber que quasi la totalitat d’allò que observem no resta al nostre abast em fascina, porta a reflexionar sobre què hi ha més enllà, sobre la possibilitat de trobar nous planetes on habitar i, sobretot, la voluntat de creure que als confins de l’Univers hi ha altres civilitzacions i en definitiva, que no estem sols. Aquesta imaginació innata m’ha portat a seguir amb especial interès totes les missions que s’han enviat a l’espai, al Sistema Solar, però més concretament al planeta veí, Mart. Des de la Opportunity l’any 2004, la Curiosity el 2012, fins a la recent Mars 2020 amb el robot Perseverance el 2021. 

La vocació pel disseny juntament amb la passió per l’astronomia van provocar que tingués clar quina temàtica havia de tenir el treball de final de grau. La majoria de projectes especulatius que s’han realitzat sobre el futur de l’ésser humà a Mart tenen dissenys a gran escala, el que jo pretenc és reduir l’escala d’intervenció, per tant amb una empremta menor sobre el planeta, i crear un espai confortable a nivell domèstic pels futurs habitants. 

Davant el repte de dissenyar un espai per habitar a tants milions de quilòmetres, el primer objectiu rau a investigar profundament els projectes existents vers l’assentament humà a Mart. Paral·lelament també s’han d’analitzar tots els condicionats que hi ha a Mart en comparació als que trobem al nostre planeta, com per exemple la pressió atmosfèrica, l’aigua o la gravetat. 

Un cop realitzada aquesta labor d’investigació s’extrauran una sèrie de conclusions a manera d’anàlisi comparativa. Els diferents recursos gràfics permetran comparar els projectes seleccionats respecte a una sèrie de paràmetres els quals serviran posteriorment per determinar d’una manera més objectiva quins dissenys són més o menys factibles i efectius. 

Aquest resum comparatiu s’utilitzarà per justificar la selecció d’algunes de les característiques dels projectes estudiats per a projectar-ne un nou interior. Abans de procedir al replantejament i zonificació d’aquest espai s’ha cregut important tractar l’agregació de peces per formar conjunts més grans, un urbanisme a petita escala, i com en serà la interacció entre els diferents elements que conformaran la colònia. 

El treball no es pot entendre sense tota aquesta part prèvia, de la mateixa manera que restaria inacabat sense formalitzar-ne una proposta. El primer projecte del qual se’n tria una característica per adaptar-la al treball és MARSHA, d’AI Space Factory, i s’agafarà el concepte de càpsula i la tècnica constructiva que utilitza l’àrid que es troba a la superfície de Mart, mitjançant una construcció amb impressora 3d, per replantejar-ne l’espai interior. 

També s’agafarà el concepte de semi-soterrament del projecte Api’s Cors Habitat de SEArch+, i per últim la cúpula aparentment utòpica que projecta el disseny de Mars Science City de Bjarke Ingels Group., creant espais exteriors en espais interiors.

Amb les decisions d’agafar aquestes característiques, amb una reflexió i un anàlisi previ, s’obté l’objectiu projectual de la càpsula. 

Es creu necessari dissenyar dues tipologies de càpsules per a poder dotar d’intimitat als habitants amb l’objectiu de contribuir al seu benestar.
El gran repte serà trobar la domesticitat a un lloc tan remot i en certa manera desconegut per a l’espècie humana, si bé és cert que els humans s’adapten al seu entorn i a les circumstàncies que els envolten. De totes maneres, el paradigma de Mart pot fer variar el concepte de domesticitat que tenim a la Terra, molt probablement no serà el mateix. 

L’imaginari col·lectiu porta a pensar en ciència-ficció quan es tracten temes relacionats amb el planeta vermell, s’ha escrit molt sobre això, aquest projecte procura escapar d’aquest imaginari i intenta anar més enllà. 

Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra
Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra
Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra
Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra
Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra
Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra
Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra
Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra
Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra
Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra
Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra
Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra
Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra Habitar quelcom desconegut, cerca de domesticitat més enllà de la Terra

Informació

Especialitat
Disseny d'espais
Curs
2021
Tribunal
Projecte tutoritzat per
Autor
David Torras Espinosa