Creació Ciutadana Distribuïda

Creació Ciutadana Distribuïda

La pràctica de la crítica institucional de les darreres dècades ha aportat un coneixement de la institució de l’art (dels seus modes de producció, distribució, exhibició i de les ideologies establertes) que no s’ha donat en el camp del disseny. 

Analitzant les implicacions dels processos de creació en vinculació al seu hàbitat més immediat, aquest treball pretén iniciar un examen crític de les institucions del disseny qüestionant el rol de l’estudi. Amb l’objectiu de promoure la transformació i la connexió del disseny amb altres àmbits socials, proposo una nova organització ciutadana dedicada a la creació col·lectiva. 

Creació Ciutadana Distribuïda Creació Ciutadana Distribuïda
Creació Ciutadana Distribuïda Creació Ciutadana Distribuïda
Creació Ciutadana Distribuïda Creació Ciutadana Distribuïda
Creació Ciutadana Distribuïda Creació Ciutadana Distribuïda

Informació

Especialitat
Cultura del disseny
Curs
2021
Projecte tutoritzat per
Autor
Martí Delclós Miret