Adlego - Ignasi Ayats Soler

Adlego

Adlego especula sobre la possibilitat d’una política centrada únicament en el contingut, prescindint del brànding polític i les estratègies de publicitat o màrqueting. Planteja també noves formes de comunicació i nous funcionaments electorals centrats en un objectiu: aconseguir una política informada, amb una decisió personal i evitar que les decisions es vegin influenciades. Es tracta d’un projecte de design fiction que pretén generar debat al voltant del sistema electoral actual i replantejant la manera en la qual el disseny participa de la política i la relació entre la ciutadania i la política. També mostra l'escenari i les conseqüències d’un sistema electoral sense imatge, en una societat intervencionista i conductista que és el model al qual es tendeix. El projecte parteix d'una problemàtica: la població actualment vota de manera desinformada i influenciada, el sistema que s'utilitza està basat únicament en la imatge i això fomenta la desinformació de la ciutadana. La proposta actual pretén evidenciar aquesta problemàtica desenvolupant un procés electoral basat únicament en el contingut.

Per a fer-ho, s'ha decidit desenvolupar un llibre que agrupès les propostes polítiques de cada formació en diferents temàtiques. Com que els noms dels partits formen part de la marca i per tant influencien també en l'opinió, se substitueixen per codis aleatoris generats amb programes informàtics.

Per assegurar que les propostes són llegides, es limitaria el temps dedicat a l'entreteniment en plataformes digitals, que és el tipus d'entreteniment més comú actualment (Netflix, xarxes socials, televisió, etc.) i es marcaria un ordre de lectura de les temàtiques.

D'altra banda, donat que en aquest sistema l'única manera de participar en política és a través dels continguts, s'implementaria un sistema de control de la comprensió del contingut que determinaria el valor del vot mitjançant una rúbrica.

Donat que el naming forma part de l'estratègia de brànding i per tant es considera també part de la imatge del partit, per al desenvolupament del sistema també s'eliminaria el nom dels partits. D'aquesta manera, s'aconseguiria que l'emissor del missatge polític fos desconegut i no condicioni la teva elecció.

Per comunicar les propostes dels partits, es desenvolupa un llibre dividit segons les temàtiques diferents que configuren els projectes d’estat. Aquesta peça és l'única, juntament amb el web on es mostraria el contingut polític dels partits, així s’aconseguiria que tothom hagues de llegir els programes per votar i tingues una imatge completa de cada una de les formacions, d'aquesta manera s'evitaria una mirada esbiaixada i desinformada. El format que s’ha escollit respon a la voluntat de reflexió. Es considera que tot i tractar-se d’un futur (proper), el llibre i el paper permetrian una lectura més pausada, més tranquil·la enfront la immediatesa i la velocitat de les plataformes digitals. Així mateix, en tractar-se d’una peça física es podria consultar en tot moment i anar endavant i endarere durant tot el període electoral i inclús durant el llarg de la legislatura. Durant del període de lectura, els ciutadans omplirian una rúbrica dividida per partits i per temàtiques. Aquesta rúbrica serviria per valorar el nivell d'afinitat amb cadascun d’ells. S'ompliria en el mateix moment es llegissin les propostes, i no es podría deixar cap casella en blanc.

También s'ha observat que hi ha un seguit de punts en els quals les propostes dels partits són gairebé iguals. De manera que es podrian generar punts de control o de coincidència dins de la rúbrica.

Tenint en compte que l'única eina que tindria el votant per escollir els partits seria la lectura de les propostes, caldria aplicar una mesura de control per assegurar que s'haguessin llegit i entès les propostes dels partits. Aquests punts de coincidència et permetrien definir uns paràmetres automàtics per establir el nivell de coherència que tindria la rúbrica. En funció del nombre de cops que els paràmetres coincidents no estiguessin valorats a la rúbrica d'una manera semblant, el percentatge de coherència disminuiría juntament amd el valor del vot.

Així mateix, es busca que la decisió sigui individual i no es vegi influenciada per factors externs com l’entorn familiar i social. De manera que durant el mes que duraria el període electoral, es controlarien mitjançant els dispositius electrònics les interferències i no es permetria discutir propostes sobre el contingut del llibre o fer pública la intenció de vot.

Adlego - Ignasi Ayats Soler Adlego - Ignasi Ayats Soler
Adlego - Ignasi Ayats Soler Adlego - Ignasi Ayats Soler
Adlego - Ignasi Ayats Soler Adlego - Ignasi Ayats Soler
Adlego - Ignasi Ayats Soler Adlego - Ignasi Ayats Soler
Adlego - Ignasi Ayats Soler Adlego - Ignasi Ayats Soler

Informació

Especialitat
Disseny gràfic
Curs
2019
Tribunal
Projecte tutoritzat per
Autor
Ignasi Ayats Soler