EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Màsters i postgraus

Diplomatura de postgrau d'Il·lustració per a publicacions infantils i juvenils

Virginia Donoso

L'objectiu de la Diplomatura de Postgrau d'Il·lustració per a publicacions infantils i juvenils és formar els estudiants per a què tinguin en una major consciència del mitjà de la il·lustració gràfica, l'edició i el coneixement de l'àmbit professional de les publicacions, suports i productes literaris dirigits a nens i joves.

Així mateix, el programa té com a objectiu augmentar els recursos visuals i narratius dels estudiants per poder fer aportacions significatives a nivell professional.

Preinscripcions obertes!

Títol
Diplomatura de Postgrau en Il·lustració per a publicacions infantils i juvenils per la UAB
Edició i curs

Primera, curs 2019/2020

Crèdits

30 ECTS

Preu

120 €/ECTS (10% dte. exalumnes i Alumni UAB Premium)

Coordinador

Gabriela Rubio

Dates

De l'1 d’octubre 2019 al 16 de juliol 2020

Horari

Dilluns, dimarts i dijous, de 17h a 20h

Durada

231h presencials i 519h treball autònom

Idioma

Castellà (català 5%)

Places

Mínim 15 - màxim 26

Lloc

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

Preinscripció

Oberta fins a ocupació total de places

Professorat
Professors convidats
 • Ricardo Alcántara
 • Arnal Ballester
 • Santiago Beascoa
 • Rosa María Budó
 • Anna Castagnoli
 • Teresa Duran
 • Sebastián García
 • Schnetzer
 • Flavio Morais
 • Helenio Picó
 • Imma Pla
 • Pep Rosell

A qui va dirigit

Accés

Per accedir a un màster o postgrau cal passar un procés de selecció i complir amb els requeriments acadèmics i administratius. Per sol·licitar plaça envia’ns el teu currículum i book a través del formulari de sol·licitud de plaça. Més informació sobre el procediment d’acceptació, requeriments de titulació i altres dades d’interès a Accés a postgraus.

Programa

MÒDUL 1: RECURSOS GRÀFICS I NARRATIUS

10 ECTS

Estil gràfic (27h)

L'objectiu principal és el d'ajudar els estudiants a identificar i perfeccionar el seu estil gràfic per a què pugui evolucionar de forma més eficient en la resta d'assignatures. S'aborden tres àrees:

Story boarding i esbossat S'aprendrà a diferenciar clarament els diversos usos del dibuix com a eina destinada a pensar, analitzar, dissenyar i investigar, en contraposició a l'ús del dibuix en l'elaboració de productes finals en els quals l'estètica passa a jugar un paper essencial. Això els ajudarà a detectar i corregir problemes habituals de dibuix i concepte en la fase de l'esbossat, el que portarà a que el seu estil gràfic evolucioni, eliminant vicis des de la base.

Sketching i documentació A través del dibuix del natural o amb documentació adequada, s'ajudarà als estudiants a establir una millor connexió entre la representació de la realitat i el seu propi estil gràfic per quan, per exemple, necessiten sintetitzar o construir aquests mateixos elements a les seves il·lustracions. Es va buscar guanyar en agilitat i confiança en l'observació i també major destresa en l'execució, a fi d'aconseguir una millor qualitat final. S'aprendrà a treballar amb documentació apropiada, com utilitzar-la i aconseguir-la.

Anàlisi de dossiers i orientació d’estil Anàlisi formal i conceptual de la capacitat narrativa dels dibuixos dels alumnes, per tal d'orientar el seu estil i el seu potencial com a il·lustradors/es. Concreció dels objectius quant a l'estil gràfic, respecte la resta d'assignatures de la titulació.

Dibuix aplicat a la il·lustració (27h)

L'assignatura servirà per aprofundir en l'anàlisi de la manera en què els il·lustradors construeixen la seva narrativa valent-se del dibuix. És a dir, analitzant els diferents recursos gràfics al seu abast per dibuixar personatges, dibuixar espais, i per acabar cada il·lustració dotant-la d'un estil propi i amb les eines més adequades per a cada encàrrec en funció de les característiques de dibuix de cada alumne.

Consta, per tant, de tres apartats:

Personatges
Anàlisi i creació de personatges a través de la revisió de dibuixos de referència de diversos autors i d'elaboració d'esbossos que reflecteixin un estudi detallat de les característiques físiques, locomotores, d'expressió facial i de trets de caràcter dels mateixos. Es treballarà el dibuix atenent els abordatges basats en el visual davant aquells fonamentats en la propriacepción; a la composició i la interacció entre personatges i entre personatges i objectes; a la personificació d'animals i l'animalització de personatges; i també experimentant amb altres fonts de creació de personatges.

Espai
Anàlisi i recerca de les possibilitats expressives i narratives de les diferents maneres de dibuixar l'espai quan es il·lustra, a partir de l'estudi de dibuixos de diversos autors i mitjançant exercicis de dibuix encaminats a ajudar a trobar solucions adequades a la gràfica de cada alumne, incloent un repàs teòric-pràctic de les diferents perspectives: cavallera, axonomètrica, cònica i altres maneres de veure l'espai.

Estil i color Anàlisi dels aspectes expressius i narratius dels dibuixos (llum, color, traç...) els que conformen l'estil dels il·lustradors.

Processos de treball (21h)

Processos de treball pretén aportar als estudiants una metodologia de treball adequada per a tots els encàrrecs d'il·lustració i els lliuraments finals; així com proporcionar eines digitals per aconseguir que el seu treball manual sigui el més destacable possible.

Consta de dos subapartats:

Laboratori digital de tècniques manuals
Anàlisi i potenciació de les possibilitats que, el nexe entre treball manual i digital, ofereix als il·lustradors.

Metodologia de treball i preparació d’arts finals Revisió de la metodologia que els alumnes podran aplicar en tots els seus treballs, recollint el que han après al llarg de la resta del mòdul i completant-lo amb el que cal saber de cara a enviar un treball en impremta, o per ser difós en altres àmbits diferents al paper.

MÒDUL 2: PROJECTES D’OCI I DIVULGACIÓ

10 ECTS

Projectes 1: Il·lustració de continguts d’oci i divulgació
L'assignatura consta de tres seccions: Publicacions per a prelectors; Il·lustració de revistes i jocs; i Llibre de text i continguts de divulgació.

Publicacions per a prelectors
Estudi de les característiques psicològiques i perceptives dels nens de 0 a 3 anys i elaboració d'un projecte adaptat a aquests requisits. Es tractaran els següents aspectes:

Il·lustració de revistes i jocs
Anàlisi de les característiques de la il·lustració aplicada a publicacions periòdiques adreçades a nens i joves, i de les diferents tipologies de continguts (historietes, jocs, passatemps, relats curts...). Desenvolupament d'un projecte adaptat a aquest mitjà.

Objectius:

Llibre de text i continguts de divulgació Estudi dels condicionants propis dels llibres de text (concisió, claredat, rapidesa de comprensió...) i els recursos necessaris per aconseguir un bon equilibri entre les funcions pedagògiques i la presentació agradable, original i sovint divertida, dirigides a facilitar l'aprenentatge escolar.

Objectius:

Projectes 2: Il·lustració d’àlbum infantil

Anàlisi d’àlbum
Anàlisi narratiu i de les sinergies entre textos i il·lustracions, a partir del repàs d'àlbums destacats de la història de la literatura infantil i juvenil.

Inclou com a objectius:

Generació d’idees
En aquest apartat s'abordaran, a través de l'escriptura, diferents mètodes per desbloquejar i agilitar la creativitat, fent especial atenció a la relació entre creació artística i expressió emocional.

Té com a objectius:

Àlbum Infantil il·lustrat
Anàlisi de les característiques formals i narratives de l'àlbum il·lustrat des del punt de vista de l'il·lustrador. Desenvolupament d'un projecte personal d'àlbum infantil, potenciant molt especialment la qualitat artística de l'obra.

MÒDUL 3: PROJECTES D’IL·LUSTRACIÓ DE NARRATIVA

10 ECTS

Projectes 3: Il·lustració de literatura infantil i juvenil

Il·lustració de narrativa infantil
Estudi de les característiques tècniques, narratives i artístiques d'un llibre de col·lecció en blanc i negre. Elaboració d'un projecte adaptat a aquest mitjà, imprimint el propi estil al conjunt del projecte.

Il·lustració de narrativa juvenil
Projecte d'il·lustració d'un text literari per a públic juvenil, prestant especial atenció als recursos narratius emprats en literatura (com ara el ritme, el punt de vista, l'adequació emocional, les descripcions dels personatges, la importància dels Escenaris o els registres de veus...) i la traducció en equivalents (o alternatives) visuals, que funcionin correctament a l'hora de establerta una bona convivència entre la narració literària i la visual.

Projectes 4: Il·lustració de còmic i ficció digital

Taller de guió Aportarà una visió general de la mecànica i particularitats de la creació d'històries mitjançant guions: estructura, construcció i diferents maneres en què una història pot ser traslladada en formats seqüencials o d'animació.

Anàlisi de formats digitals Anàlisi interpretatiu de les particularitats poètiques, estètiques i comunicatives de la ficció digital destinada a la infància i la joventut a partir d'exemples concrets.

Objectius:

Projecte de ficció digital Es treballaran els conceptes essencials per dur a terme l'adaptació d'imatges il·lustrades en la producció audiovisual, en qualsevol dels mitjans que l'ampli espectre digital permet (videoclip, curtmetratge, experimental, motion graphics, comercial...).

A través d'una varietat d'exercicis d'estil, propostes artístiques multidisciplinars i una extensa referència al món de l'animació, els alumnes podran utilitzar el coneixement realitzat a nivell teòric en la mateixa assignatura, i es recrearà un projecte ficció, ja sigui original o adaptació, on aprendran com traduir de la imatge estàtica i text a la imatge en moviment a través de la realització de storylines, boardamatics i finalment animàtiques, la peça fonamental per llançar-se a la producció de qualsevol peça audiovisual.

Objectius:

Projecte de còmic
Es treballarà la creació d'un projecte de còmic per a nens en el qual es treballaran de manera aplicada i simultània els tres aspectes fonamentals que comprenen aquest mitjà de narració gràfica, posant especial èmfasi en les capacitats individuals de cada alumne. En primer lloc, la creació d'una història i la consegüent adaptació a guió de còmic, de preferència sense paraules. En segon lloc, la creació dels personatges que protagonitzaran aquesta història, tenint en compte l'edat lectora a la qual ens dirigim. I finalment, introducció al llenguatge propi de l'art seqüencial i els seus recursos narratius, sempre en funció de potenciar el caràcter gràfic de cada un i el seu encaix idoni dins el projecte personal.

Dades de contacte

Per a més informació sobre procediments administratius per sol·licitar plaça, requisits de titulació, informació sobre beques o tramitació de visats consultar l’apartat Informació general postgrau.

E I N A