EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Mobilitat internacional

Els estudis de grau de disseny a EINA ofereixen als estudiants la possibilitat de realitzar una part dels seus estudis en altres universitats europees o de la resta del món. Els programes de mobilitat faciliten acadèmicament aquesta possibilitat i, a més, permeten gaudir d’un ajut econòmic per a l’estada a l’estranger.

La mobilitat d’estudiants és un objectiu prioritari per a la creació d’un Espai Europeu d’Estudis Superiors (EEES) integrat que s’amplia amb els intercanvis entre estudiants europeus i estudiants de la resta del món, com a veritable experiència d’internacionalització del coneixement. El Servei de mobilitat d’EINA, en col·laboració amb el de la UAB, facilita la informació i la gestió que permet que els estudiants del centre realitzin una part del currículum acadèmic a l’estranger, alhora que atén els estudiants visitants. Els programes que promouen els intercanvis són:

Aquests programes impliquen convenis de col·laboració bilaterals d’EINA amb més de 42 importants universitats de 25 països i la possibilitat d’accedir a 335 universitats de 33 països d’arreu del món, que configuren el programa d’intercanvis de la UAB.

El servei d’intercanvis internacionals també promou i gestiona els intercanvis de professors. Aquests consisteixen en estades curtes a universitats estrangeres del professorat d’EINA o en l’acolliment de professors estrangers i la seva finalitat és contribuir a la transferència d’experiències docents i coneixements de cara a formar una comunitat europea i internacional de docents.

internacional@eina.cat

E I N A