EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Tècniques d'Il·lustració

Per trobar els continguts d’aquesta assignatura remeteu-vos a la guia docent de l’assignatura Pràctiques artístiques d’intervenció.

Codi

200700

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Mitjans d’expressió

Professorat
Llengües

Català

E I N A