EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Rehabilitació

Per trobar els continguts d’aquesta assignatura remeteu-vos a la guia docent de l’assignatura Intervenció en espais existents.

Codi

200697

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

2

Matèria

Processos de disseny

Llengües

Català Castellà

E I N A