Projectes 5 - Gràfic

Introducció de l’alumne en el món del disseny editorial, a través de continguts teòrics i pràctics. S’aportaran els coneixements necessaris per tenir una visió clara de les principals branques que formen aquesta àrea del disseny: llibres, revistes i diaris; es definiran les particularitats de cadascuna d’elles, l’origen, evolució i tendència actual.

S’explicaran també continguts teòrics específics de disseny editorial per tal de poder-los aplicar en la fase pràctica de l’assignatura. Entre d’altres, parlarem de conceptualització, tipografia, composició, direcció d’art i producció.

En el vessant més pràctica de l’assignatura, l’estudiant aprendrà a desenvolupar un projecte editorial passant per totes les seves fases, des de la inicial de conceptualització fins a la producció final.

Informació

Codi
105713
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català