Projectes 4 - Cultura del disseny

Objectius

Si una regla d’or del disseny modern és que el bon disseny passa desapercebut, aprendre en disseny implicarà aprendre a observar allò que ha estat pensat per immiscir-se amb discreció en la vida quotidiana. Amb aquesta assignatura s’assajaran diferents procediments amb què experimentar-se el disseny des d’una perspectiva ecosistèmica –contextual a la vegada que especulativa–, així com, sobretot, copsar-ne la invisibilització en tant que una de les seves funcions preuades.

El lloc dels fets serà un museu –preferiblement el Museu del Disseny de Barcelona: el museu servirà d’escenari al llarg de l’assignatura per a l’anàlisi d’objectes de disseny i per experimentar en processos alternatius per a la seva visualització i crítica. Aquest procés implicarà desafiar la cultura de la transparència en un doble sentit, tot posant-se en entredit la neutralitat que habitualment s’associa al display d’exposició així com la ideologia de la funcionalitat en el disseny.

Els projectes que es realitzaran al llarg de l’assignatura aniran encaminats a repensar tant el disseny com el museu –el contingut alhora que el contenidor–, a partir d’idear-se intervencions basades en la reexposició, la sobreexposició, l’adhesió i la sostracció.

Objectius formatius

  • Desenvolupar aproximacions experimentals a l’anàlisi i la crítica del disseny.
  • Comprendre diferents modalitats de pensament crític i la seva articulació amb la pràctica del disseny.
  • Generar projectes en disseny en la intersecció de la crítica institucional i l’especulació.
  • Incidir en els debats en disseny que es generen des dels àmbits de la museologia i la curadoria d’exposicions.
  • Sotmetre a l’anàlisi aspectes de la ideologia funcionalista que encara proliferen en la pràctica i pensament en disseny.

 

Aquesta assignatura s’imparteix en: Català i castellà

 

Les tutories es podran realitzar en: Català, castellà i anglès

Informació

Codi
106038
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
2
Professorat
Llengües
Català