EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 3 - Creació audiovisual

Assignatura de projectes de nova creació, pensada per aquells estudiants que tenen interès en l’itinerari de creació visual. En ella s’hi treballaran aspectes projectuals entorn del medi audiovisual.

Codi

200936 - 3

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

1

Matèria

Projectes

Professorat
Llengües

Castellà Català Anglès

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques.

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Competència

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals.

E I N A