EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Processos d'Innovació i Disseny de Producte

Guia Docent

Codi

200696

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Anglès Castellà Català

E I N A