EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Interiorisme d'Espais de Treball

Working Enviroment (WE)

L'entorn laboral ha canviat, fruit de la naturalesa econòmica, tecnològica, política i social de l'estat contemporani. Cal doncs, establir-se en aquest marc per accedir als valors, les ètiques i les formes que l'estructuren i poder operar.

WORKING environment (WE) és un curs d'investigació i projectes de disseny d'interiors que opera tenint en compte l'actitud que interessa establir en els WE, a través del treball amb l'espai, el qüestionament de la realitat dels espais i la posada en crisi, així com els nous marcs de relació i convivència laboral entre el jo, la col·lectivitat i la naturalesa del treball.

WE és d'altra banda un esforç en entendre i apropar WE, we, nosaltres, la persona, com el veritable punt d'atenció sobre el discurs de la definició de l'espai de treball, lluny de models teòrics amb incidències tangencials o argumentacions poc oportunes.

PD: WE no s'acostarà als camps de treball o enviroments vinculats a l'agricultura, la manufactura, la mineria o altres indústries. Sent igualment llocs que sota el títol WORKING ENVIROMENTS quedarien subscrits a la naturalesa ia la responsabilitat de definició i revisió.

OBJECTIUS

Els objectius a aconseguir pretenen d'una banda apropar la temàtica i l'exercici del projecte sobre WORKING Enviroment a la responsabilitat del disseny d'interiors, i d'altra banda practicar-se en estratègies metodològiques que assenteixen no només els coneixements sinó les actituds propedèutiques per al'exercici del projecte en constant recerca.

01_FER DE LA REALITAT UN CONEIXEMENT "Tot coneixement és representatiu. Prendre coneixement d'una realitat consisteix a elaborar una representació d'ella, de manera que el realment aprehès en el coneixement no és la cosa en si mateixa, sinó la representació de la cosa que hem elaborat ". Pilar Blanco

A través de WI exercitarem la mirada i la representació per poder plantejar un marc des exercitar amb el disseny.

02_TREBALLAR DES DE LA INQUIETUD "El creatiu és, per principi i sobretot, un inquiet obert a la vida, un cervell excitat per la transformació del que existeix". ("Pensa, és lliure", Planeta, 2009).

Treballar des de la inquietud és treballar des de la capacitat de preguntar tant a les teves percepcions com als teus somnis i com deia el publicista Joaquín Lorente, aquesta capacitat de reinterpretar que sorgeix de la inquietud de la pregunta, fa ser creatiu. L'actitud és la que forja l'esperit creatiu i la capacitat d'exploració. Aquesta és la veritable capacitació.

03_ACTUAR SOBRE COMPORTAMENTS Iniciar el treball del projecte des dels comportaments, suposa treballar de dins cap a fora, de l'habitant a la definició del marc habitat i habilitat. Després d'aquest recorregut, la necessitat ve per traçar un camí crític en l'altre sentit on s'avaluï el caràcter identitari entre els agents que donen forma a l'ecosistema.

04_EL PROJECTAR NO S'ACABARÀ "La inspiració sempre m'agafa treballant". Pablo Picasso

El projecte requereix d'una constància pròpia d'un exercici que no té límits ni espacials ni temporals i que funciona per acumulació.

"És una mica extravagant haver treballat tant. El treball no és un càstig, ¡treballar és respirar! Respirar és una funció extraordinàriament regular: ni massa fort, ni massa suau, però constantment. Hi ha constància en l'adverbi "constantment". La constància és una definició de la vida. La constància és natural, productiva-noció que implica el temps i la durada-. Cal ser modest per ser constant. Constància implica perseverança. És una palanca de producció. Però és un testimoni de coratge-entenent el coratge com una força interior que qualifica la naturalesa de l'existència-". Le Corbusier

ENTORNS

Dins dels WORKING ENVIROMENTS aquest curs ha triat establir al voltant de tres entorns contemporanis que afecten a la definició de WE:

ENUNCIAT

El curs se centra en la investigació i l'elaboració de 3 projectes de disseny d'interiors a l'entorn dels WORKING Enviroment.

El lloc on projectar i investigar serà escollit per l'alumne sent condició indispensable que estigui sent usat, experimentat, accionat per l'alumne com un WE: universitat, casa, biblioteca, centre cívic, tren, cafeteria...

Codi

200694

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Castellà

Prerequisits

No hi ha prerrequisits per a cursar aquesta assignatura.

Continguts de l’assignatura

A> ACTITUD

WE treballa entenent que la definició d'un entorn físic laboral té com a client "l'actitud" que cal aconseguir perquè l'equip humà que desenvolupa la feina la faci en plenes condicions, tendint cap a un estat productiu en la direcció que el marc laboral estableixi.

"Most companies now recognize that their people are their primary asset (their" intel · lectual capital ") and recongnize that the workplace is a tool that can be shaped and managed to purposefully increase performance; enhance creativity, teamwork and learning; and give pleasure in work ... While the workplace is not a Dominant contributor, it always makes a significant contribution to performance and satisfaction, and enough to justify investments in shaping workplaces to be more Supportive ". Michael Brill. 2000

A.01 FREEDOM vs CREATIVITAT "Freedom is the most Important fuel for human creativity". Paola Antonelli La creativitat condueix a la generació d'idees noves, és impulsora del futur, símbol de qualitat, pro-evolutiva, crítica i funciona per i per al progrés; una cosa necessària per establir-se al marc laboral contemporani.

A.02 PRODUCTIVITAT SEMPRE El mercat laboral continua sent productivista. La variació està en el tipus, la intenció, la jerarquia i els valors que produeix. Produir coneixement, empatia, solidaritat, objectes, responsabilitat, companyerisme, societat.

A.03 LA CADENA DE MUNTATGE El pas del "material brut" per l'escenari laboral, el seu procés, desenvolupament, maduració i avaluació ha canviat. En conseqüència els entorns físics que l'acull s'han d'adaptar.

A.04 microsocietats El component social de relacions, oci, així com altres contextos de convivència són cridats als entorns laborals, actuant sobre ells com a estructuradors de microsocietats.

A.05 L'EVOLUCIÓ DE LES ESPÈCIES El marc competitiu laboral s'atura en la seva evolució destructiva per donar pas a una evolució més lògica i constructiva on la transparència i el col·laboratiu ajuden a mantenir, no a l'individu, sinó a l'espècie en la seva globalitat. Sempre amb la tensió que el fa evolucionar.

A.06 IDEES BONES Es tracta de generar espais des d'on lliscar l'"esforç i el sacrifici" cap al "gaudi i el compromís" provocant amb això idees feliços dins del marc laboral.

A.07 ESTATS SENSUALS Segurament els ecosistema laborals hauria de situar-se en llocs mes sensuals, apostant pels sentits com a eines capaces d'obrir el camp de l'experimentació i la hiperconsciencia.

B> REVISIÓ

WE treballa reflexionant des de la realitat, qüestionant i posant-la en crisi, trobant d'aquesta manera un sentit a l'acció propositiva del disseny.

B.01 DES DEL "SPACE" CAP A L'"Enviroment" De l'espai laboral físic controlat, definit, estructurat i organitzat hem passat a l'ecosistema laboral complex, comunitari, definit pels processos i les relacions, teixint un univers en xarxa.

B.02 EL BANY AL FONS A LA DRETA El previsible defineix una naturalesa poc evolutiva, assentant-se en valors preestablerts on l'únic valor és la presència històrica d'una falta de risc justificada per la por al canvi, que per altra banda necessitem per sobreviure. El previsible ha de ser qüestionat.

B.03 TINGUIN SILENCI L'estat de la qüestió ha canviat, les normes d'accionament i acostament s'haurien de revisar.

B.04 LUNCH TIME El temps dedicat a necessitats fisiològiques atenen a invididuo. Es necessita revisar les habilitacions temporals en els WE, per la seva qualificació espacial, temporal, tecnològica i social.

B.04 ESPAIS DE PODER En un marc igualitari i solidari de responsabilitat compartida, el poder ha començat a canviar d'estratègia en el seu comportament i manifestació. Tant si és aquesta la direcció com si és l'altra, l'espai és reflex.

B.05 SPACE INVADERS Hi ha diferents formes d'entendre la connectivitat amb l'exterior de l'entorn físic laboral. En tot cas, la tendència solidària passa per la no fragmentació de cossos, així com l'abolició d'una societat bipolar.

B.06 BUNKER L'ultra gestió en els serveis d'un "búnquer laboral", pot ser que no enforteixi el que a primera vista pretén: la cura, l'atenció, l'ajuda, en nom d'un servilisme cec que aconsegueixi un proteccionisme nociu, desprotegint l'autonomia, la llibertat i la capacitat emancipadora.

B.07 EL EXTRAORDINARI NEIX DEL ORDINARI "Hi ha altres mons però estan en aquest". Paul Eluard "L'interès negatiu es va tornar positiu, no a resultes d'un sol succés, sinó més aviat perquè tota la resta -l'art, la ciència, la literatura, els plaers del pensament i de les sensacions- van determinar per semblar insuficients. Un arriba a un punt en el que es diu, fins i tot en pensar en Beethoven, en pensar en Shakespeare: Això és tot? ". Aldous Huxley

C> LOOKING FORWARD

WE treballa emprenent una aventura a la recerca de nous llocs per a la definició a través del disseny del "environment" mes apropiat per a la situació contemporània.

C.01 TERRITORIS D'EXCEPCIÓ L'expedició i l'esperit aventurer té en la seva definició la deriva cap a terrenys desconeguts, per altra banda només apreciables pels bons conqueridors.

C.02 ÉS UNA QÜESTIÓ MENTAL El treball és ara transportable i omnipresent. És un estat mental. El treball està on un està.

C.03 VIUS O TREBALLES? L'individu contemporani és un ens complex que funciona per acumulació i no per juxtaposició. La fricció entre les capes és la que estableix l'equilibri, en qualsevol cas, responsabilitat de l'individu.

C.04 UNA TAULA ÉS NOMÉS UNA TAULA Reflexions a l'entorn del poder de l'objecte ia la importància de l'espai que l'acull, permetent la connexió amb l'individu.

C.05 SÓC UN MIL Davant la globalització la personalització, enfront d'un estat compartit una necessitat individual, enfront d'una marc establert una manifestació de la identitat. La customització com a mecanisme de supervivència.

C.06 CANVI DE DIVISES Antic empresari: "Per 100000 hores de treball et dono 1€" Nou empresari: "Per 1 responsabilitat et dono 100.000€"

C.07 Érem pocs i va parir l'àvia Les situacions familiars no són alienes al marc laboral pel que han de ser considerades com a necessitats de primera mà per a l'estabilització dels treballadors: maternitat, infància, vellesa, malaltia. Cal considerar-les dins del WE.

C.08 2x1 DZ Bank building by Frank O. Gehry a Berlin, és un territori laboral on el banc com a base, acull altres espais associats al maneig i disposició de productes del banc com assegurances, diners i préstecs; associats al casino, zona residencial, botigues, lloguer de l'auditori i zones de conferències . Dissenyar l'espai té a veure amb dissenyar l'estratègia.

Metodologia docent i activitats formatives

METODOLOGIA

L'exercici s'estableix en l'entorn de tres exploracions que atenen al MIRAR, PROJECTAR i TESTAR

Cada alumne haurà de passar per MIRAR (M), PROJECTAR (P) i TESTAR (T) cadascun dels entorns, PLEASE DO NOT DISTURBE! (), AIXÒ ÉS VIDA? (), HERE I AM (I), generant-se una línia de recorregut per alumne que seria:

Prèviament els alumnes cartografiaran l'espai sobre el qual treballaran i els objectes que habiten el lloc en un PRE-PROJECTE 00:

Avaluació

L'avaluació s'estableix en base a aquesta descripció:

L'assistència és necessària per al seguiment del curs i la seva correcta evolució, així com el compliment de l'estructura del calendari de l'assignatura.

Bibliografia i enllaços web

Programació de l'assignatura

INTRODUCCIÓ

PRE-PROJECTE

PROJECTE 01

PROJECTE 02

PROJECTE 03

JURY FINAL

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competència

Competència

Competència

Competència

Competència

Competència

Competència

Competència

Competència

Competència

Competència

Competència

E I N A