EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Il·lustració Aplicada

La il·lustració és, ara més que mai, una disciplina de moda i de consum immediat amb una accelerada evolució i repercussió tant televisiva, editorial, revistes, còmics, periòdics, cartells, aparadors, cinemes, anuncis publicitaris, internet, etc., consumim imatges amb una velocitat pasmosa que requereix el treball i la prestesa de molts professionals. Les noves tecnologies han vingut a aportar a l'artista gràfic una gran varietat de solucions i eines que s'han transformat en professions totalment noves o han canviat la forma de treballar de les d'abans; eines que un bon creatiu ha de dominar. Tot això ens ajuda a desenvolupar diverses i diferents aplicacions en qualsevol suport i dimensió. La labor professional de l'artista gràfic consisteix principalment a comunicar amb imatges, transmetre mitjançant dibuixos, il·lustracions, dissenys, animacions, pintures, gravats, etc., propostes personals o per encàrrec d'uns altres: editorials, grans empreses, premsa, publicitat, cinema, teatre, televisió, internet... Les noves tecnologies i els nous sistemes de comunicació han obert noves vies per transmetre el nostre treball, creant professions noves i ampliant considerablement les possibilitats laborals.

Objectius formatius

Codi

200690

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

2

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

Algunes nocions de dibuix i acolorit. i/o modelatge, programes propis de disseny gràfic i molt interès en el contingut d'aquesta assignatura ja que es treballarà molt.

Continguts de l’assignatura

  1. Il·lustració i tipografia. Il·lustració i lettering d'una etiqueta comercial
  2. Reportatge editorial. Elaboració de tres retrats per llibre divulgatiu
  3. Aleatoriedad i pattern. Disseny de tres models de rajola per crear un pattern aleatori
  4. seqüencialitat i narrativa. Dibuix d'una pàgina per a publicació generalista consistent d'un mínim de tres vinyetes.
  5. simbologia i societat. Disseny de portada de llibre / disc a partir d'un símbol tradicional.

Metodologia docent i activitats formatives

La metodologia emprada consistirà en:

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Cada projecte tindrà una nota individual. La suma de les notes conformarà el 80% de la nota final,. El 20% restant correspondrà aparticipació i asistència a classe.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A