EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Il·lustració Aplicada

La il·lustració és, ara més que mai, una disciplina de moda i de consum immediat amb una accelerada evolució i repercussió tant televisiva, editorial, revistes, còmics, periòdics, cartells, aparadors, cinemes, anuncis publicitaris, internet, etc., consumim imatges amb una velocitat pasmosa que requereix el treball i la prestesa de molts professionals. Les noves tecnologies han vingut a aportar a l'artista gràfic una gran varietat de solucions i eines que s'han transformat en professions totalment noves o han canviat la forma de treballar de les d'abans; eines que un bon creatiu ha de dominar. Tot això ens ajuda a desenvolupar diverses i diferents aplicacions en qualsevol suport i dimensió.

La labor professional de l'artista gràfic consisteix principalment a comunicar amb imatges, transmetre mitjançant dibuixos, il·lustracions, dissenys, animacions, pintures, gravats, etc., propostes personals o per encàrrec d'uns altres: editorials, grans empreses, premsa, publicitat, cinema, teatre, televisió, internet... Les noves tecnologies i els nous sistemes de comunicació han obert noves vies per transmetre el nostre treball, creant professions noves i ampliant considerablement les possibilitats laborals.

Com a mostra, indiquem alguns dels camps professionals:

Avui moltes empreses, grans o petites, en aquest intent de distinció, aposten per tenir una imatge il·lustrada com a senyal d'identitat. En l'actualitat la il·lustració té una visió àmplia que vincula la realització de diferents desenvolupaments, que serveix com a denominador d'un conjunt d'aplicacions plàstiques al món del disseny, ja sigui tèxtil, de producte, gràfic, publicitari… La il·lustració participa en totes les disciplines.

L'alumnat ha d'experimentar els mètodes i tècniques necessaris per desenvolupar projectes il·lustrats i treballar la capacitat d'interpretar idees amb imatges, donant-los la solució creativa més adequada segons cada aplicació.

Els objectius del curs són varis:

 1. Desenvolupar projectes concrets en un temps de lliurament determinat.
 2. Explorar la relació entre text i imatge a les dues àrees treballades, buscant el màxim efectivitat de comunicació.
 3. Aprendre a interpretar i extreure els conceptes principals d'un article de premsa.
 4. Traduir aquestes idees en una sèrie d'il·lustracions utilitzant la tècnica mes indicada segons el resultat gràfic que es busqui. Consciència de la importància de la documentació en el sistema de treball.
 5. Preparar el material per al lliurament.
 6. Apropar als alumnes als treballs de diferents il·lustradors de premsa. Diferències entre el treball freelance i les agències. Com preparar un dossier.
 7. Aprenentatge del procés d'il·lustració, des del briefing a l'art final, amb especial atenció al procés creatiu del projecte.
 8. Comprendre les diferències entre un àlbum que es fa a partir de l'encàrrec d'un editor i un àlbum de creació pròpia.
 9. Adquirir una metodologia de treball, fins i tot quan parlem de projectes en els quals no se'ns han donat unes pautes tècniques, sinó on nosaltres mateixos hem de prendre decisions.
 10. Aprendre a desenvolupar de forma integral un projecte propi.
 11. Conèixer alguns aspectes tècnics sobre l'enquadernació d'àlbum (per poder decidir com serà el llibre que desenvoluparem)
 12. Ser capaços de fer una bona presentació del nostre treball a possibles editors, concursos d'il·lustració…etc.
 13. Conèixer els marcs legals i tipus de contractes que té cada sector de la professió.
Codi

200690

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

2

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

Els coneixements pre-requisits per matricular-se en aquesta assignatura són:

Algunes nocions de dibuix i acolorit. i/o modelatge, programes propis de disseny gràfic i molt interès en el contingut d'aquesta assignatura ja que es treballarà molt.

Continguts de l’assignatura

Bloc I: Activitat teòrica i práctica

Bloc II: Activitat teòrica i práctica

Il·lustració Publicitària

La utilització de la il·lustració en la publicitat com a codi o com a llenguatge, creix, es multiplica i ofereix aquest caràcter proper, aquest costat amable i creatiu de l'humà, la Il·lustració, com a argument comunicatiu. Quantes marques fan ús de la il·lustració com a cavall de batalla en la seva baralla per destacar al mercat? És imprescindible formar nous dissenyadors amb aquesta percepció, amb aquest ímpetu per renovar i renovar-se, per oferir al disseny i a la publicitat una oportunitat permanent de revisió i canvi” de la il·lustració com a vehicle de comunicació.

Bloc III: Activitat teòrica i práctica

Il·lustració Premsa

La il·lustració de premsa és un dels més fascinants reptes als quals pot enfrontar-se una artista gràfic. Des de la seva taula de treball, l'il·lustrador “absorbeix” el contingut d'un text, l'article, una notícia de premsa, “treu” la idea principal i la plasma en imatges gràfiques.

L'aprenentatge s'inicia amb una part teòrica sobre com llegir i interpretar un article de premsa. Es mostraran il·lustracions de diferents il·lustradors i es comenten els resultats obtinguts i la manera d'aconseguir-los.

Després se'ls lliurarà als alumnes articles sobre els treballar. La interpretació dels textos es durà a terme amb la realització de dibuixos lliures o més pautats on s'exigeix una traducció del text correcta i un resultat tècnic satisfactori.

Finalment es comentaran els treballs en grup i el procediment dut a terme per cada alumne, propiciant el debat.

Bloc IV: Activitat teòrica i práctica

Il·lustració Editorial I

La il·lustració editorial és un camp molt ric i ampli d'actuació per a l'il·lustrador. Els alumnes hauran de planificar el budell d'un petit lliuro-àlbum de col·lecció, il·lustrant un text curt de ficció (poema, rondalla o cançó). Se centraran a potenciar els aspectes narratius dels personatges que intervinguin, les accions que realitzin i els escenaris en què es desemboliquin: tant en cadascuna de les seves imatges com en la sèrie completa. El resultat (text + il·lustració) haurà de ser un projecte de llibre clarament estructurat en: plantejament, desenvolupament, nus i desenllaç. Segons la complexitat de l'art final, cada alumne haurà de lliurar, a més d'un abocetado del llibre complet, un mínim de 2 i un màxim de 7 il·lustracions acabades.

Desenvoluparan una sèrie d'il·lustracions a partir d'un text curt de ficció. Analitzaran i investigaran els elements narratius dels textos i de les il·lustracions, tant junts com per separat.

Treballaran la construcció d'un personatge al llarg de diverses il·lustracions en les quals aquest es va desplegant.

Investigaran l'adequació dels registres gràfics de l'alumne al missatge i to d'una narració determinada.

Treballaran la coherència formal i conceptual en una sèrie d'il·lustracions, entre si i respecte del text al com acompanyen.

Gèneres i estils:

Bloc V: Activitat teòrica i práctica

Il·lustració Editorial II. Il·lustració infantil Una de les especialitats amb més encant dins del món de la il·lustració és la de contes infantils. Arribar a la fantasia i a la imaginació d'un nen és un repte difícil però ple de satisfaccions. L'il·lustrador de contes infantils facilita al nen la possibilitat de materialitzar i desenvolupar la seva imaginació mitjançant els colors, formes, accions i personatges de la seva obra. L'il·lustrador ajuda amb el seu treball al fet que el nen entengui i visualitzi una narració, organitzant i alimentant el seu gust estètic. Cal adquirir els suficients recursos tècnics per explicar imatges, narracions orientades al món infantil i aconseguir un nivell de qualitat que sigui publicable.

Bloc VI: Activitat teòrica i práctica

Il·lustració en el camp tèxtil

Qualsevol disseny aïllat pot servir per crear repetició de motius sobre un teixit, que poden ordenar-se o disseminar-se a l'atzar. Veurem com crear un disseny continu en un teixit, mitjançant la repetició d'un rapport.

La Moda és un gran sector consumidor d'Il·lustració que demanda nous dissenys tèxtils i noves línies d'il·lustració més actuals. Els dissenyadors de moda, utilitzen teixits rics en missatges subjectius, plens de continguts il·lustrats. Es necessiten nous talents de la il·lustració coneixedors a un temps de les tendències del disseny, capaços d'analitzar en profunditat als seus consumidors, les necessitats i capritxos dels mateixos, i que estiguin al dia de les noves tecnologies i de tot el procés de producció necessari en cada projecte de disseny.

La il·lustració envaeix el vast camp d'investigació dels tèxtils experimentals, una novetat que àmplia les expectatives dels creadors i els consumidors. Són moltes les empreses, estudis de disseny, equips creatius…, responsables de revestir els nostres espais habitables, crear nous conceptes d'indumentària i complements, i un sense fi d'objectes plens de qualitats, factures matèriques, texturadas i personalitzades per un ampli univers il·lustrat…; una altra manera d'habitar, de vestir, una altra forma d'entendre i gaudir dels objectes i de l'espai quotidià i de l'entorn incorporant en els dissenys una diversitat de significats.

Bloc VII: Activitat teòrica i práctica

Il·lustració per disseny de producte

El disseny de nous productes és crucial per a la supervivència de la majoria de les empreses. Encara que existeixin algunes signatures que experimenten molt pocs canvis en els seus productes, la majoria de les companyies han de revisar-los en manera contínua. En les indústries que canvien amb rapidesa, la introducció de nous productes és una forma de vida i s'han desenvolupat enfocaments molt sofisticats per presentar nous productes. I per a això usen la il·lustració com una parenceria de distinció entre les altres signatures.

Bloc VIII: Activitat teòrica i práctica

Il·lustració i interiorisme

L'hàbitat ha sofert modificacions i variacions en els últims anys, estem en l'era de la personalització i dels objectes singulars. El component emocional és molt important, i a causa de les constants transformacions de l'entorn s'han produït diferents reaccions en els usuaris i als mercats. L'espai on vivim i treballem té resposta a la demanda de la diversitat de grups socials. El concepte hàbitat canvia com a resposta al continu moviment, i el disseny d'il·lustració desvetlla i aporta una identitat singularitzada amb una nova pell il·lustrada. En cada Bloc veurem temes relacionats a contractes, marcs legals i facturació referents al sector.

Metodologia docent i activitats formatives

Les sessions es distribueixen en una hora els dilluns, que es dedicarà a la part teòrica i conceptual, i 2 hores els dimecres destinades a treballar en classe.

La metodologia emprada consistirà en:

 1. Exposició teòrica o classe teòrica: Desenvolupada a l'aula i entrellaçada amb els exercicis a l'aula i a casa.
 2. Classe teòric-pràctica: Desenvolupada a l'aula, l'activitat consistirà entorn del treball pràctic que l'alumne dugui a terme aplicant els continguts teòrics prèviament plantejats. Treball tutoritzat a l'aula per la professora.
 3. Treball autònom extern de l'alumne podrà tenir caràcter teòric-pràctic, consistint en la realització de treballs proposats. Investigació, elaboració i aportació de material documental per l'alumne com a eina autònoma d'aprenentatge.
 4. Tutoria i atenció personal a l'estudiant que facilitin el seguiment conjunt professor-alumne

Bloc 1: Activitat teòrica

Activitats formatives:
Metodologia:

Bloc 2: Activitat teòrica i práctica

Il·lustració Publicitària

Activitats formatives:
Metodologia:

Bloc 3: Activitat teòrica i práctica

Il·lustració Premsa

Activitats formatives:
Metodologia:

Bloc 4: Activitat teòrica i práctica

Il·lustració Editorial I

Activitats formatives:
Metodologia:

Bloc 5: Activitat teòrica i práctica

Il·lustració Editorial II. Il·lustració infantil

Activitats formatives:
Metodologia:

Bloc 6: Activitat teòrica i práctica

Il·lustració en el camp textil

Activitats formatives:
Metodologia:

Bloc 7: Activitat teòrica i práctica

Il·lustració per disseny de producte

Activitats formatives:
Metodologia:

Bloc 8: Activitat teòrica i práctica

Il·lustració e interiorisme

Activitats formatives:
Metodologia:

Avaluació

(Indicar el tipus d’evidències d’aprenentatge que l’estudiant haurà de lliurar,el seu pes en la qualificació final, els criteris d’avaluació, la definició de “no presentat”, el procediment de revisió de les proves, el tractament d’eventuals casos particulars, etc.)

Observar les actituds personals dels alumnes, la seva manera d'organitzar el treball, les seves estratègies, com resol les activitats i els problemes que van sorgint.

L'entrevista amb l'alumne és un instrument molt útil. En aquest taller es plantegen molts dubtes a l'hora d'interpretar els textos i traduir-los en imatges, triar la manera de resoldre'ls gràficament. Es pot aprofitar el moment de la resolució per “investigar” l'aprofitament de l'alumne i la intensitat del seu ritme d'aprenentatge.

En definitiva s'ha de contemplar una tendència progressiva cap a la professionalitat del treball.

Bibliografia i enllaços web

Bibliografia específica sobre il·lustració gràfica:

Bibliografia específica sobre il·lustració infantil

Llibres práctics sobre la professió d'il·lustrador

Bibliografia comunicació y llenguatge visual

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A