EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Història i crítica del disseny a Catalunya

L’assignatura Història i crítica del disseny a Catalunya dona resposta a la necessitat d’un saber més específic sobre l’entorn proper pel que fa a les produccions de disseny industrial, gràfic i d’interiors. El programa atén a un coneixement de les peces i obres, dels dissenyadors i creadors, i dels fenòmens històrics i actuals que atorguen representativitat al disseny a Barcelona, a Catalunya i a España. Al mateix temps, s’estudia del món local dels disseny en relació a moviments d’abast internacional i se’lcorrelaciona amb altres manifestacions culturals artístiques, tecnològiques o de pensament.

Objectius formatius

E I N A