EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Escenografia

Per trobar els continguts d’aquesta assignatura remeteu-vos a la guia docent de l’assignatura Disseny d’espais escènics i expositius.

Codi

200686

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

2

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Català

E I N A