EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny d'Elements d'Equipament Públic

Per trobar els continguts d’aquesta assignatura remeteu-vos a la guia docent de l’assignatura Equipament i context.

Codi

200680

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

2

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Suport a la docència
Llengües

E I N A