EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Direcció de Disseny

Guia docent

Codi

200679

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Empresa

Professorat
Llengües

Català Castellà Anglès

E I N A