EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Curadoria d'Exposicions de Disseny

Les exposicions tant permanents com temporals relacionats amb la cultura del disseny ofereixen un camp molt ampli i creixent de treball. El comissariat és una sortida professional que es pot convertir en una activitat regular o en una pràctica puntual d’un dissenyador en qualsevol de les seves especialitats. L’assignatura interessa també als futurs professionals que es dediquin a la producció d’exposicions i a la museografia (disseny expositiu, catàlegs, comunicació). La realització d'una exposició inclou tasques i habilitats molt diverses. El comissari ha de ser capaç de crear un discurs, de fer un projecte viable, de comunicar-lo i convèncer als possibles clients i de negociar amb els altres agents que intervenen en la producció de l'exposició. L'assignatura vol donar a conèixer els processos de comissariat d'una exposició per a ser capaç de plantejar-la i portar-la a terme. El curs prepararà a l'alumne per a ser capaç de pensar, desenvolupar i presentar un projecte expositiu professional.

Codi

200674

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

2

Matèria

Cultura del disseny

Professorat
Llengües

Anglès Castellà Català

Prerequisits

No hi han prerequisits tècnics, però es requereix capacitat d’anàlisi i de reflexió autònoma que lògicament fa part de la tasca del comissariat. Es desenvoluparà una lectura crítica de continguts teòrics al mateix temps que s’aprendran metodologies i actuacions concretes a la hora de organitzar una exposició.

Continguts de l’assignatura

El curs s'organitza en 10 sessions lectives:

Paral·lelament es faran exercicis d’anàlisi e interpretació de textos fonamentals sobre conceptes d’estètica i la seva representació en el context expositiu. Seran treballs de redacció i presentació en classe.

Projecte:

Es concebrà una exposició en tota la seva amplitud de curadoria: Des del plantejament conceptual, la creació d'un guió expositiu, investigar i organitzar els continguts (documentació, préstecs, textos, referencies,...), redactar els continguts per cada àmbit expositiu, calcular un pressupost, conceptualitzar l'escenografia de l'espai, fins a generar textos de difusió en els mitjans, entre d'altres.

El tema que tracta aquesta exposició pot ser proposada per l’alumne o en cas de dubte, proposat pel professor, però sempre vinculat amb la cultura del disseny i la seva relació amb la societat contemporània.

Metodologia docent i activitats formatives

Aquesta assignatura uneix las classes lectives més teòriques amb un projecte expositiu en concret. Com part integra del curs s’organitzaran visites a centres culturals i museus, per conversar també amb comissaris vinculats (MACBA, Fundació Tàpies, Museu del Disseny,...)

L’alumne rebrà tota la informació per portar a terme tan l’anàlisi com el projecte expositiu. Es faran tutories contínues i avaluacions en cada etapa del projecte i es requerirà una activa participació en classe.

Avaluació

La nota final es compondrà del projecte de comissariat (exposició) que comptarà un 70%, per participació activa en classe i presencia en els museus i centres visitats 30% (fer apunts, expressar opinió, ...) Si l’alumne falta més de 5 cops en classe sense comprovant se li rebaixarà la nota final.

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

E I N A