EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Curadoria d'Exposicions de Disseny

Les exposicions tant permanents com temporals relacionats amb la cultura del disseny ofereixen un camp molt ampli i creixent de treball. El comissariat és una sortida professional que es pot convertir en una activitat regular o en una pràctica puntual d’un dissenyador en qualsevol de les seves especialitats. L’assignatura interessa també als futurs professionals que es dediquin a la producció d’exposicions i a la museografia (disseny expositiu, catàlegs, comunicació). La realització d'una exposició inclou tasques i habilitats molt diverses. El comissari ha de ser capaç de crear un discurs, de fer un projecte viable, de comunicar-lo i convèncer als possibles clients i de negociar amb els altres agents que intervenen en la producció de l'exposició. L'assignatura vol donar a conèixer els processos de comissariat d'una exposició per a ser capaç de plantejar-la i portar-la a terme. El curs prepararà a l'alumne per a ser capaç de pensar, desenvolupar i presentar un projecte expositiu professional.


Aquesta assignatura s’imparteix en: castellà

Les tutories es podran realitzar en: català, castellà i anglès

Codi

200674

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

2

Matèria

Cultura del disseny

Professorat
Llengües

Català Castellà Anglès

Continguts de l’assignatura

El curs s'organitza en 10 sessions lectives:

Paral·lelament es faran exercicis d’anàlisi e interpretació de textos fonamentals sobre conceptes d’estètica i la seva representació en el context expositiu. Seran treballs de redacció i presentació en classe.

PROJECTE CURADORÍA:

Es concebrà una exposició en tota la seva amplitud de curadoria: Des del plantejament conceptual, la creació d'un guió expositiu, investigar i organitzar els continguts (documentació, préstecs, textos, referencies,...), redactar els continguts per cada àmbit expositiu, calcular un pressupost, conceptualitzar l'escenografia de l'espai, fins a generar textos de difusió en els mitjans, entre d'altres.

El tema que tracta aquesta exposició pot ser proposada per l’alumne o en cas de dubte, proposat pel professor, però sempre vinculat amb la cultura del disseny i la seva relació amb la societat contemporània.

Metodologia docent i Activitats formatives

Aquesta assignatura uneix las classes lectives més teòriques amb un projecte expositiu en concret. Com part integra del curs s’organitzaran visites a centres culturals i museus, per conversar també amb comissaris vinculats (MACBA, Fundació Tàpies, Museu del Disseny,...)

L’alumne rebrà tota la informació per portar a terme tan l’anàlisi com el projecte expositiu. Es faran tutories contínues i avaluacions en cada etapa del projecte i es requerirà una activa participació en classe.

Avaluació

La nota final es compondrà del projecte de comissariat (exposició) que comptarà un 70%, per participació activa en classe i presencia en els museus i centres visitats 30% (fer apunts, expressar opinió, ...) Si l’alumne falta més de 5 cops en classe sense comprovant se li rebaixarà la nota final.

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Escriure aquí

Procés de reavaluació

Normativa general

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

E I N A