EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Professorat

Vivian Fernàndez

Barcelona, 1975

Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona, 1998). European Programme in Media, Communication and Cultural Studies per la Université de Dijon, la Universität Gesamthochschule de Kassel i la UAB (Dijon, 1997). Màster universitari en Continguts de comunicació audiovisual i publicitat per la UAB (Barcelona, 2013). Digital Methods Inniciative's Winter School (University of Amsterdam) 2015.

Docència

Actualment és professora de Recursos Informàtics per al disseny i Introducció al projecte de disseny de 1r de Grau. Anterioment ha impartit Informàtica aplicada al disseny de text i imatge (2011/12) i Teoria de la Imatge al Graduat Superior en Disseny (2009/11). També ha participat com a professora a la Diplomatura de Postgrau en Il·lustració Creativa i Tècniques de Comunicació Visual d’EINA, amb l’assignatura Història, Teoria i Crítica de la Il·lustració.

Activitat Professional / Recerca

El 2007 s’incorporar-se a EINA com a Coordinadora de Postgraus i Relacions Internacionals. Prèviament va treballar als Departaments de Comunicació de Grupo Comsa (Comsa Emte) i de l’enginyeria francesa GSE.

E I N A