Gerard Vilar

Gerard Vilar

Va fer estudis de filosofia a Barcelona, a Frankfurt i a Constança. Va ser becari DAAD i Humboldt. Va tenir el primer lloc docent en el departament de teoria i composició de l'ETS d'Arquitectura de Barcelona. Actualment és Catedràtic d'Estètica i Teoria de les Arts al Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona del qual ha estat director.

Docència

Va ser organitzador i responsable dels màsters UAB- Fundació Miró en Teoria de l'Art Contemporani "Pensar l'art contemporani" i "Gramàtiques de l'Art Contemporani" (2000-2012). També ha estat professor convidat en universitats d'Alemanya, Estats Units, Regne Unit i Mèxic .

Recerca

Com a investigador principal ha dirigit els següents projectes competitius :

  • MCYT BHA2001-1479-C04-C3 sobre "Art contemporani i identitat democràtica", 2001-2004.
  • Projecte del MEC , HUM 2005-05757 sobre "La historicitat de l'experiència estètica: cap a un canvi de paradigma", 2006-2008.
  • Projecte de recerca del Ministeri de Ciència i Innovació FFI2008-04339/FISO "La historicitat de l'experiència estètica II: continuïtat i discontinuïtat entre experiència estètica i sentit moral", 2009-2011.
  • Actualment és l'investigador principal del projecte MINECO FFI2012-32614 "Experiència estètica i investigació artística: aspectes cognitius de l'art contemporani", 2013-2015.

Ha dirigit fins ara una vintena de tesis doctorals.

Així mateix realitza treballs d'avaluació per a diferents agències nacionals i internacionals (ANECA, CNEAI, AQU, CONACYT, FONDECYT i altres agències).

Publicacions

(Només es llisten les 5 més recents)

  • Desartización (2010).
  • Les raons de l'art (2005)
  • El desordre estètic (2000)
  • La raó insatisfeta (1999)
  • Individualisme. Estètica, ètica i política (1992)

El seu pròxim llibre és Precarietat, art i política (2017). És autor de gran nombre d'articles, ha col·laborat en nombroses obres col·lectives, així com ha realitzat també edicions i traduccions en llengua catalana i en castellà d'obres de Kant, Hegel, Marx, Adorno, Habermas, Rawls, Danto i Carroll.

Dirigeix ​​amb Jèssica Jaques la revista Disturbis.

Teaching

La cerca no concorda amb cap pàgina.
Catalan