EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

El MURAD en xifres

Tornar a l’apartat Qualitat

Accés

Nou ingrés per sistema origen de l'estudiant
Curs acadèmic Estudiants que provenen de la mateixa universitat Estudiants que provenen d'altres univeristats de l'estat Estudiants que provenen d'universitats estrangeres
2017/2018 1 7 23
2016/2017 7 6 20
2015/2016 6 8 15
2014/2015 0 5 11
2013/2014 0 13 11

ingres_sistema_origen_estudiant_murad

Dades de preinscripció
Curs acadèmic Oferta de places Sol·licituds Alumnes de nou ingrés
2017/2018 30 31 25
2016/2017 30 34 31
2015/2016 30 58 28
2014/2015 30 43 21
2013/2014 30 35 24

dades_preinscripcio_murad

Titulacions de procedència dels alumnes del Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny
Estudis de Grau 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
Antropologia 0 0 0 1 0
Arquitectura 1 0 0 0 0
Art Dramàtic 0 0 1 2 0
Belles Arts 1 5 7 13 5
Comunicació 1 1 0 0 0
Disseny 13 21 11 10 9
Dret 0 2 1 0 0
Enginyeria de Disseny Industrial 0 0 2 2 0
Estudis d'Arquitectura 0 0 1 0 0
Filologia Anglesa 0 0 0 1 1
Filologia Hispànica 1 2 2 0 0
Filosofia 2 0 1 0 0
Fotografia i Creació Digital 0 0 0 1 1
Geografia 1 0 0 0 0
Història 0 0 0 0 1
Història de l'Art 2 3 4 2 2
Humanitats 1 1 0 0 1
Periodisme 1 0 1 0 0
Psicologia 0 1 0 0 0
Publicitat i Relacions Públiques 1 0 1 1 0
Alumnes matriculats per gènere
Curs acadèmic Dones Homes
2017/2018 23 7
2016/2017 27 15
2015/2016 25 13
2014/2015 9 21
2013/2014 13 11

alumens_matriculats_genere_murad

Alumnes de nou ingrés per gènere
Curs acadèmic Dones Homes
2017/2018 21 4
2016/2017 20 11
2015/2016 16 12
2014/2015 17 5
2013/2014 13 11

alumnes_nou_ingres_genere_murad

Mitjana de crèdits matriculats per alumne
Curs acadèmic Crèdits
2017/2018 43
2016 49
2015/2016 43
2014/2015 48
2013/2014 50

mitjana_credits_matriculats_alumne_murad

Desenvolupament

Alumnes titulats per gènere
Curs acadèmic Dona Home
2017/2018 10 5
2016/2017 18 8
2015/2016 15 13
2014/2015 13 5
2013/2014 11 9

alumnes_titulats_genere_murad

Abandonament a primer curs (en %)
Curs acadèmic Abandonament
2017/2018 0%
2016/2017 0%
2015/2016 10,71%
2014/2015 4,76%
2013/2014 0%

abandonament_primer_curs_murad

Valoració de la docència per part dels estudiants del MURAD (sobre 5)
Curs acadèmic 1r semestre 2n semestre
2017/2018 - 3,63
2016/2017 4,17 3,54
2015/2016 - -
2014/2015 3,9 3,7
2013/2014 3,7 3,8

valoracio_docencia_murad

Taxa de rendiment el primer curs (en %)
Curs acadèmic Taxa de rendiment
2017/2018 98,58%
2016/2017 97,06%
2015/2016 97,39%
2014/2015 95,69%
2013/2014 97%

taxa_rendiment_primer_curs_murad

Tornar a l’apartat Qualitat

E I N A