EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

El MURAD en xifres

Tornar a l’apartat Qualitat

Accés

Nou ingrés per sistema origen de l'estudiant
Curs acadèmic Estudiants que provenen de la mateixa universitat Estudiants que provenen d'altres univeristats de l'estat Estudiants que provenen d'universitats estrangeres
2015 - - -
2014 6 5 11
2013 - 13 11

ingres_sistema_origen_estudiant_murad

Dades de preinscripció
Curs acadèmic Oferta de places Sol·licituds Alumnes de nou ingrés
2015 30 58 28
2014 30 43 21
2013 30 35 24

dades_preinscripcio_murad

Titulacions de procedència dels alumnes del Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny
Estudis de Grau 2015 2014 2013
Disseny 9 10 8
Belles Arts 7 13 5
Història de l'Art 4 2 2
Arts i Disseny 2 - 1
Enginyeria de Disseny Industrial 2 2 -
Filologia Hispànica 2 - -
Estudis d'Arquitectura 1 - -
Filosifia 1 - -
Art Dramàtic 1 2 -
Periodisme 1 - -
Publicitat i Relacions Públiques 1 1 -
Dret 1 - -
Filologia Anglesa - 1 1
Antropologia - 1 -
Història - - 1
Humanitats - - 1
Fotografia i Creació Digital - 1 1
Alumnes matriculats per gènere
Curs acadèmic Dones Homes
2015 - -
2014 9 21
2013 13 11

alumens_matriculats_genere_murad

Alumnes de nou ingrés per gènere
Curs acadèmic Dones Homes
2015 - -
2014 17 5
2013 13 11

alumnes_nou_ingres_genere_murad

Mitjana de crèdits matriculats per alumne
Curs acadèmic Crèdits
2015 -
2014 48
2013 50

mitjana_credits_matriculats_alumne_murad

Desenvolupament

Alumnes titulats per gènere
Curs acadèmic Dona Home
2014 13 8

alumnes_titulats_genere_murad

Abandonament a primer curs (en %)
Curs acadèmic Abandonament
2015 -
2014 -
2013 66,667%

abandonament_primer_curs_murad

Valoració de la docència per part dels estudiants del MURAD
Curs acadèmic 1r semestre 2n semestre
2015 - -
2014 3,9 3,7
2013 3,7 3,8

valoracio_docencia_murad

Taxa de rendiment el primer curs (en %)
Curs acadèmic Taxa de rendiment
2015 -
2014 95%
2013 97%

taxa_rendiment_primer_curs_murad

Tornar a l’apartat Qualitat

E I N A